ที่ไหนดี
ราคา
ทันตกรรมมหิดล
จัดฟัน
ฟันปลอม
thai
eng
จัดฟันมหิดล
ทันตกรรมจัดฟัน
 • จัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดถอดได้
 • จัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น
  - เครื่องมือแบบโลหะ
  - เครื่องมือแบบใส
 • จัดฟันร่วมกับการผ่าตัด
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • เคลือบฟลูออไรด์
 • เคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุ
 • อุด , ถอนฟันน้ำนม
 • รักษารากฟัน และครอบฟันน้ำนม
ทันตกรรมบูรณะ
 • อุดฟัน
 • วีเนียร์ , ครอบฟัน
 • ปิดช่องว่างระหว่างฟัน
 • ฟอกสีฟัน
ทันตกรรมเอ็นโดดอนท์
 • รักษารากฟัน
ทันตกรรมปริทันต์
 • ขูดหินปูน
 • รักษาโรคเหงือก
ศัลยกรรมช่องปาก
 • ถอนฟัน
 • ผ่าตัดฟันคุด , ฟันฝัง
 • ผ่าตัดตกแต่งสันกระดูกเพื่อการใส่ฟัน
ทันตกรรมประดิษฐ์
 • ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้
 • ใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น
 • ใส่ฟันแบบรากเทียม
เอกซเรย์
 • เอกซเรย์ฟันเฉพาะที่
 • เอกซเรย์เพื่อการจัดฟัน
 • เอกซเรย์ข้อต่อขากรรไกร