ที่ไหนดี
ราคา
ทันตกรรมมหิดล
จัดฟัน
ฟันปลอม
thai
eng
จัดฟันมหิดล

 

 

 

 

 

เบิกปูน พนักงานบริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทยและครอบครัว
แสดงบัตรรักษาพยาบาลพิเศษของ SCG
รับบริการทางทันตกรรมได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
   
เบิกประกันสังคม ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด
ในอัตรา 900 บาทต่อปี ไม่ต้องสำรองจ่าย
คลิก...เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   
เบิกประกันสังคม ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมทำฟันปลอม
ในอัตรา 1,300-4,400 บาท ทุก 5 ปี
คลิก...เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม