ที่ไหนดี
ราคา
ทันตกรรมมหิดล
จัดฟัน
ฟันปลอม
thai
eng
จัดฟันมหิดล

 

 

 

 

 

 

    ประกันสังคมทำฟันอุดฟันขูดหินปูนผ่าฟันคุด  

ขูดหินปูนประกันสังคม ผ่าฟันคุดประกันสังคม อุดฟันประกันสังคม ถอนฟันประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่าย

       
    ผ่าฟันคุดประกันสังคม  
 

 

     SKT Dental Center : ทำฟันโดยคณาจารย์จากมหิดลและทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงผู้มีสิทธิประกันสังคม ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด อุดฟัน ถอนฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย ที่สำนักงานประกันสังคม โดยเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ได้รับสิทธิค่า ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด อุดฟัน ถอนฟัน เพิ่มเป็น 900 บาทต่อคนต่อปี จากเดิม 600 บาทต่อคนต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า จ่ายเฉพาะส่วนเกินสิทธิ์ (ในคลินิกเครือข่ายประกันสังคม และในโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ)

     หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การขูดหินปูน ผ่าฟันคุด อุดฟัน ถอนฟัน ให้ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม มีสิทธิได้รับค่าบริการทำฟันเท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี

ค่าบริการทางทันตกรรม

  • ขูดหินปูน : ขูดหินปูนทั้งปาก 700-900 บาท
  • อุดฟัน (ด้านแรก>ต่อไปด้านละ) : อุดฟันด้วยอมัลกัม 600>400>300 บาท, อุดฟันด้วยคอมโพสิต (วัสดุสีขาวเหมือนฟัน) 700>400>300 บาท
  • ถอนฟัน : ฟันแท้ (ธรรมดา) 700 บาท, ฟันแท้ (ฟันมีปัญหา) 800-1,000 บาท
  • ผ่าฟันคุด : 2,500-4,500 บาท

     ทั้งนี้การใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด อุดฟัน ถอนฟัน เป็นการให้สิทธิแบบปีต่อปีเท่านั้น ไม่สามารถสะสมไปใช้ในปีต่อไป การดูแลสุขภาพในช่องปากและฟันจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ต้องหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอ และนัดพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพปากและฟัน ทุก 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ข้อตกลงในการดำเนินการ

  1. สถานพยาบาลให้บริการทำฟันแก่ผู้มีสิทธิประกันสังคม เช่นเดียวกันกับการให้บริการทำฟันแก่คนไข้อื่นในการดำเนินการปกติของสถานพยาบาล โดยสถานพยาบาลจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการทำฟันจากผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ยกเว้น ส่วนเกินจากอัตราที่ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมได้รับ ทั้งนี้ สถานพยาบาลต้องแจ้งให้ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมทราบ ในส่วนของเงินส่วนที่เกินสิทธิโดยละเอียด
  2. ก่อนการให้บริการทำฟันแก่ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม สถานพยาบาลต้องดำเนินการตรวจสอบสิทธิจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ด้วยระบบออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคม
 
       
ทีมทันตแพทย์ ขูดหินปูน อุดฟัน
 

ทพ. ธนะศักดิ์ ธนสารสุขสถิตย์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรบัตร (สาขาปริทันตวิทยา)

อาจารย์พิเศษภาควิชาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพญ. ดวงเดือน กิรติวงศ์วรรณ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาทันตกรรมหัตถการ)

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
torgul

ทพ. ต่อกุล เทพพันธุ์กุลงาม

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพ. สุวัฒน์ อุตตมพงษ์สันต์

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทพ. พูนผล โควิบูลย์ชัย

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ประจำคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทพ. กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ทีมทันตแพทย์ ผ่าฟันคุด ถอนฟัน
 
chawalit

ทพ. ชวลิต อยู่ยืน

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

(สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์พิเศษภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ

 

ทพ. ธีรนัฐ ชัยยะสมุทร

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับ การขูดหินปูน ผ่าฟันคุด อุดฟัน ถอนฟัน

เป็นแผลร้อนใน ขูดหินปูนได้หรือไม่
     มีแผลร้อนในในปากก็ขูดหินปูนได้ จะมีปัญหานิดหน่อยคือเวลาหมอขูดหินปูนต้องใช้กระจกส่องปาก ดึงริมฝีปากเพื่อให้มองเห็นในช่องปากชัดเจน อาจจะโดนแผลร้อนในทำให้เจ็บได้

เหงือกอักเสบ และมีเลือดออกตามไรฟัน
     เลือดออกตามไรฟันมักจะเป็นเพราะเหงือกอักเสบ วิธีรักษาก็โดยการขูดหินปูนนั่นเองค่ะ

กลัวเจ็บตอนขูดหินปูน ฉีดยาชาได้หรือไม่
     การขูดหินปูนโดยทั่วๆไปไม่เจ็บมากนักค่ะ เว้นแต่กรณีที่มีหินปูนมาก เหงือกอักเสบรุนแรง ซึ่งการรักษาต้องเกลารากฟัน หากจำเป็นทันตแพทย์ก็จะฉีดยาชาให้ค่ะ ดังนั้นถ้ากรณีขูดหินปูนทั่วๆไป คนไข้คงต้องเลือกว่าจะยอมเจ็บเล็กน้อยตอนขูดหินปูน หรือยอมเจ็บตอนฉีดยาชาค่ะ

ขูดหินปูนแล้วรู้สึกฟันโยก ถ้าเวลาผ่านไปซักระยะ ฟันจะหายโยกไหม
     การที่มีอาการฟันโยกแสดงว่าเคยมีปัญหาเหงือกอักเสบและอาจมีกระดูกหุ้มรากฟันบางส่วนละลายตัวค่ะ หากเป็นไม่มากนักหลังจากขูดหินปูนและเกลารากฟันจนสะอาดแล้ว ต่อไปเหงือกจะแข็งแรงขึ้นทำให้ฟันแน่นขึ้นค่ะ

ปวดฟันมาก ไปอุดฟันเสร็จแล้ว กลับมาก็ยังปวดมากอยู่จนทานข้าวไม่ได้
     ฟันน่าจะผุลึกจนถึงโพรงประสาทฟัน จึงมีอาการปวดทั้งก่อนอุดฟันและหลังจากอุดฟันแล้วก็ยังปวดอยู่ กรณีเช่นนี้คงต้องรักษารากฟันค่ะ การกินยาแก้ปวด/แก้อักเสบ ช่วยบรรเทาอาการได้เพียงชั่วคราว ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ คือ การรักษารากฟัน ไม่ควรปล่อยให้เป็นมากและเรื้อรังค่ะ ปกติเวลาอุดฟัน ถ้ารอยผุลึกมากแต่ไม่พบรูทะลุถึงโพรงประสาทฟันชัดเจน ทันตแพทย์ก็มักจะใส่ยาและอุดให้ก่อน หากหลังจากอุดฟันมีอาการปวด จึงรักษารากฟัน ซึ่งจะทำเมื่อจำเป็นเท่านั้น เพราะขั้นตอนการรักษารากฟัน และการบูรณะฟันภายหลังการรักษารากฟัน จะยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการอุดฟันปกติค่ะ

วัสดุที่ใช้อุดฟันมีกี่ชนิด
     วัสดุที่ใช้อุดฟัน มี 2 ชนิด
1. วัสดุที่เป็นโลหะผสมเงิน เรียกว่าอมัลกัม มีความแข็งแรงทนทานมาก
2. วัสดุอุดฟันคอมโพสิต เป็นวัสดุที่ผสมจำพวกพลาสติกเรซินชนิดหนึ่ง มีความสวยงามเพราะสามารถเลือกให้มีสีเหมือนฟันคนไข้แต่ละคนได้

ถอนฟันคุดกี่วันถึงจะหาย
     หลังถอนฟันคุดช่วง 5 วันแรกอาจจะยังมีการอักเสบ/บวมอยู่บ้าง จึงควรกินยาแก้อักเสบให้ครบ ในระหว่างนี้ควรแปรงฟันตามปกติ แต่ให้บ้วนปากเบาๆ เพื่อให้คงเหลือลิ่มเลือดที่แข็งตัวปิดแผลถอนฟันไว้ เมื่อครบกำหนดตัดไหมที่ 7 วัน แผลน่าจะหายเป็นปกติ แต่ตำแหน่งที่ถอนฟันออกไปจะเป็นหลุมลึก ทำให้มีเศษอาหารตกค้างได้มาก ในช่วงนี้ควรจะบ้วนปากแรงๆเพื่อให้เศษอาหารหลุดออก แผลถอนฟันนั้นโดยปกติใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จึงค่อยๆตื้นขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปกติ

 

อ่านบทความ : ผ่าฟันคุด...ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว

อ่านบทความ : ฟันคุดแต่ไม่มีอาการ ไม่ถอนดีไหม

 

 

 

     ทั้งนี้ นอกจากค่าบริการทางทันตกรรมแล้ว สำนักงานประกันสังคม ยังได้เพิ่มสิทธิการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี ในสถานพยาบาลที่ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมได้เลือกใช้สิทธิ ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมสามารถเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลตามที่ผู้ใช้สิทธิประกันสังคมเลือกไว้ สิทธิประกันสังคมในการตรวจสุขภาพฟรี เช่น การคัดกรองการได้ยิน, การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข, การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์, การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC, การทำงานของไต, การตรวจไขมันในเส้นเลือดชนิด Total HDL cholesterol, เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg, มะเร็งปากมดลูก Pap Smear, ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT, การเอ็กซ์เรย์ทรวงอก Chest x–ray

     รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูในประกาศของสำนักงานประกันสังคม หรือสายด่วนประกันสังคม โทร. 1506

 

กลับสู่หน้าหลัก - SKT dental center ทันตกรรมโดยคณาจารย์มหิดล