ที่ไหนดี
ราคา
ทันตกรรมมหิดล
ผ่าฟันคุด
ฟันปลอม
thai
eng
จัดฟันมหิดล

 

 

 

 

 

  

กลิ่นปาก

อาจารย์ทันตแพทย์หญิง  อรวรรณ  จรัสกุลางกูร
ภาควิชาปริทันตวิทยา
ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ ฟันดี สุขภาพดี
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      

สาเหตุของการเกิดกลิ่นปากคืออะไร

คำตอบ    ปัญหาเรื่องกลิ่นปากเป็นปัญหาที่พบได้ปกติของผู้คนทั่วไป  มักก่อให้เกิดความรำคาญและเป็นปัญหาในการเข้าสังคมอาจทำให้เกิดปัญหาหรือปมด้อยที่จะเข้าสังคม  แต่อย่างไรตามปัญหาเรื่องกลิ่นปากนั้นก่อให้เกิดความรำคาญเพียงชั่วคราวเท่านั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังตื่นนอนในเวลาเช้า ๆ  ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามีกลิ่นปาก  แต่ถ้าอาการของกลิ่นปากนั้นค่อนข้างถาวรจะแสดงให้เห็นว่ามีโรคเกิดขึ้น
สาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก  แบ่งออกกว้าง ๆ  ได้  2  อย่าง  คือ
1.  สาเหตุที่มาจากภายนอกช่องปาก  พบได้ค่อนข้างน้อยเพียง  10%  เท่านั้น  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหามาจากภายในจมูกหรือระบบทางเดินหายใจหรือระบบทางเดินอาหารส่วนบน
2.  สาเหตุที่เกิดขึ้นภายในช่องปากของเรา  ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดกลิ่นปาก  การดูแลสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีพอ  ทำให้มีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียเกิดเป็นแผ่นคราบจุลินทรีย์  แบคทีเรียเหล่านี้ก็จะไปย่อยสลายสารอาหารจากเศษอาหารที่ตกค้างจากการรับประทานอาหาร  และเกิดสารชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสารประกอบซัลเปอร์สามารถระเหยได้  สารชนิดนี้นี่เองที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก
นอกจากนี้สภาพภายในช่องปากของเรายังเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญได้ดี  ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ  ความชื้น  หรือสารอาหารของเชื้อแบคทีเรียรวมถึงพื้นผิวต่าง ๆ  ภายในช่องปากที่มีลักษณะไม่เรียบ  มีซอก  หลืบ  เยอะมากทำให้เชื้อแบคทีเรียสะสมได้ง่ายและทำความสะอาดได้ยาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เป็นโรคเหงือกอักเสบ  หรือเป็นโรคปริทันต์อักเสบ  โดยคนไข้ที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบจะมีร่องเหงือกที่ลึกกว่าปกติทำให้เชื้อจุลินทรีย์สะสมได้มาก  ก่อให้เกิดการอักเสและมีกลิ่นขึ้น  และบนลิ้นของเราซึ่งมีตุ่มรับรสจำนวนมากทำให้พื้นผิวของลิ้นมีลักษณะไม่เรียบ  มีเศษอาหารและเชื้อจุลินทรีย์สะสมอยู่เป็นจำนวนมากทำให้เกิดกลิ่นได้เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นอีกมากมายที่ก่อให้เกิดกลิ่นปากได้  เช่น  การมีฟันผุอยู่ในช่องปาก  ซึ่งฟันที่ผุจะมีลักษณะเป็นหลุมทำให้เศษอาหารสามารถเข้าไปอัดติดอยู่  หรือการบูรณะฟันที่มีลักษณะไม่เหมาะสม  การทำความสะอาดดูแลฟันปลอมที่ไม่ดีก็จะทำให้มีกลิ่นปากได้และการเกิดมะเร็งในช่องปากก็จะทำให้เกิดกลิ่นที่รุนแรงได้เช่นเดียวกัน

คำถาม     สาเหตุของการเกิดกลิ่นปากเกิดได้จากภายในและภายนอกช่องปาก  จะทราบได้อย่างไรว่ามีกลิ่นปากจากสาเหตุอะไร
คำตอบ    ส่วนใหญ่การเกิดกลิ่นปากมักเกิดจากภายในช่องปากเพราะฉะนั้นผู้ป่วยควรไปพบทันตแพทย์  เพื่อตรวจดูว่ามีปัญหาภายในช่องปากที่ก่อให้เกิดกลิ่นปากหรือไม่  ทันตแพทย์จะตรวจดูว่ามีฟันผุ  โรคเหงือกอักเสบหรือโรคปริทันต์อักเสบหรือไม่  และทำการแก้ไขกรณีที่มีปัญหา

คำถาม     เด็ก ๆ  จะมีกลิ่นปากได้หรือไม่  และเกิดจากสาเหตุใด
คำตอบ    เด็กก็มีกลิ่นปากได้เหมือนกันและค่อนข้างจะสังเกตได้ชัดโดยผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็ก  ปัญหาของเด็กในกรณีที่เด็กมีฟันก็เช่นเดียวกับผู้ใหญ่คือมีการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย  รวมถึงเด็กไม่สามารถทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง  คุณพ่อคุณแม่จึงต้องดูแลพิเศษ  หรือในกรณีที่เด็กยังไม่มีฟัน  บางครั้งก็มีกลิ่นปากได้เหมือนกัน  เนื่องจากนมที่ดื่มเข้าไปจึงควรให้เด็กดื่มน้ำตามมาก ๆ  หลังดื่มนม  มิฉะนั้นจะทำให้เกิดการหมักหมมและทำให้เกิดกลิ่นขึ้นได้

คำถาม     และเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยหรือไม่
คำตอบ    สาเหตุของการเกิดกลิ่นปากมีสาเหตุใหญ่ ๆ  2  อย่าง  คือ  สาเหตุภายในช่องปาก  และสาเหตุภายนอกช่องปาก  ซึ่งมีโรคทางระบบหลายชนิดที่มีอาการแสดงที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดกลิ่นปาก  เช่น  มีการติดเชื้อหรือเป็นมะเร็งของระบบทางเดินหายใจส่วนบน  หรือโรคตับแข็งแม้กระทั้งโรคเบาหวาน  ซึ่งมีผู้ป่วยอยู่เป็นจำนวนมากก็จะมีกลิ่นปากซึ่งจะเป็นกลิ่นเฉพาะเช่นเดียวกันผู้ป่วยที่มีไตล้มเหลว  หรือสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนก็จะทำให้มีกลิ่นปากเปลี่ยนไปได้เช่นกัน

คำถาม     คนไข้อายุประมาณ  25  ปี  มีกลิ่นปาก  ตอนแรกก็ประเมินว่า  กลิ่นปากเกิดจากฟันผุจึงได้ไปรักษาเรียบร้อยแล้วแต่ยังรู้สึกว่ามีกลิ่นปากอยู่  ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุอะไร
คำตอบ    เนื่องจากว่าการเกิดกลิ่นปากไม่ได้มาจากสาเหตุฟันผุเพียงอย่างเดียว  ประชากรส่วนใหญ่จะมีสภาวะเหงือกอักเสบหรือโรคปริทันต์อักเสบค่อนข้างมาก  จึงควรตราจหาโรคเหงือกอักเสบ  โรคปริทันต์อักเสบ  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้  แม้ว่าทันตแพทย์ตรวจแล้วและถ้าไม่พบว่ามีปัญหาภายในช่องปากเลย  ทันตแพท์จะแนะนำผู้ป่วยให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพเพื่อหาสาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก ซึ่งอาจเป็นปัญหาจากระบบอื่นของร่างกายก็เป็นไปได้

คำถาม     ดังนั้นอันดับแรกต้องตรวจภายในช่องปากให้แน่นอนว่ากลิ่นปากเกิดจากสาเหตุภายในช่องปากหรือไม่  แล้วจึงหาสาเหตุจากภายนอกช่องปาก  ในกรณีของผู้สุงอายุที่มีฟันถาวรเหลืออยู่ประมาณ  4-5  ซี่  มีโอกาสที่จะมีกลิ่นปากได้เหมือนกับคนที่มีฟันปกติหรือไม่
คำตอบ    โรคปริทันต์อักเสบมักจะพบในผู้ป่วยสูงอายุ  นอกจากนี้ปัจจัยอย่างอื่น ๆ  ที่จะทำให้เกิดกลิ่นปากขึ้นก็คือ  การไหลเวียนของน้ำลาย  ถ้ามีการไหลเวียนของน้ำลายอยู่ตลอดเวลา  มีการเคี้ยว  การพูด  การกลืนตลอดเวลา  ก็จะช่วยให้เกิดการระบายทำให้มีกลิ่นปากน้อยลงได้  แต่ถ้าเมื่อไหร่ผู้ป่วยมีน้ำลายแห้งก็จะทำให้กลิ่นปากรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งปัญหาน้ำลายแห้งมักจะเกิดในผู้สูงอายุ  เนื่องจากเซลต่าง ๆ  ทำงานน้อยลง  ทำให้เกิดสภาวะน้ำลายแห้งได้มากกว่าในหนุ่มสาว

คำถาม     ในคนที่ทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์  มักจะไม่ได้พูดขณะทำงาน  จะรู้สึกว่าตัวเองมีกลิ่นปากในเวลาที่พูด  หลังจากที่ไม่ได้พูดมาประมาณครึ่งวันทั้ง ๆ  ที่ตามปกติแล้วเป็นคนที่ไม่มีกลิ่นปาก  เช่นนี้เกิดจากสาเหตุอะไร
คำตอบ    เกิดจากการไม่มีการไหลเวียนของน้ำลาย  โดยปกติในขณะที่พูด  คุย  กลืนจะทำให้เกิดการไหลเวียนของน้ำลาย  แต่ในขณะที่นอนหลับหรือแม้ขณะตื่นแต่ไม่มีการพูดคุยก็ทำให้การไหลเวียนของน้ำลายผิดปกติไป  ทำให้มีการสะสมของเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อแบคทีเรียมากก็จะเกิดการย่อยสลายอาหารที่ตกค้าง  ก็จะทำให้เกิดสารที่ทำให้มีกลิ่น

 

มีกลิ่นปากจะรักษาได้อย่างไร

คำตอบ    การรักษาขั้นแรก  ต้องดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากให้สะอาดเป็นประจำอยู่เสมอด้วยการแปรงฟัน  และใช้เส้นไหมขัดซอกฟัน  หรือเครื่องมือทำความสะอาดซอกฟันเป็นประจำ  นอกจากนี้ก็ต้องแปรงลิ้นด้วย  คือแปรงด้านบนของลิ้นที่จะเป็นที่สะสมของเศษอาหารหรือคราบจุลินทรีย์  ก็จะลดโอกาสที่จะเกิดกลิ่นปากได้มาก  และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  หรือการสูบบุหรี่  ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดกลิ่นปากได้

คำถาม     ในกรณีของการโฆษณาน้ำยาดับกลิ่นปากที่บอกว่าสามารถที่จะลดกลิ่นปากได้ถึง  90%  นั้น  เป็นจริงตามโฆษณาหรือไม่
คำตอบ    น้ำยาอมบ้วนปากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมาเพื่อที่จะช่วยลดกลิ่นปาก  แต่ผลที่ออกฤทธิ์ลดกลิ่นปากนั้นอยู่ไม่นานอาจจะไม่เกิน  3  ชั่วโมงซึ่งก็ขึ้นกับผลิตภัณฑ์  ไม่ได้กำจัดสาเหตุของการเกิดกลิ่นปากที่แท้จริงออกไป  สภาวะของการมีกลิ่นปากก็จะไม่หายไปโดยถาวร

คำถาม     ส่วนน้ำยาดับกลิ่นปากชนิดพ่นมีอันตรายหรือไม่
คำตอบ    ไม่มีอันตราย  แต่จะได้พลเพียงชั่วคราวเท่านั้นซึ่งจะได้ผลดีถ้าเรานำไปใช้ร่วมกับการแก้สาเหตุจริง ๆ

คำถาม     คนที่แปรงฟันค่อนข้างนาน  หลังจากที่แปรงฟันแล้วก็จะใช้น้ำยาดับกลิ่นปากทุกครั้งไม่ว่าจะแปรงฟันตอนเช้าหรือก่อนนอน  การใช้ในระยะยาวและใช้ทุกครั้งจะมีผลข้างเคียงหรือไม่
คำตอบ    น้ำยาบ้วนปากส่วนใหญ่จะผสมยาที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งไม่แนะนำให้ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเกินกว่า  2-3  เดือน  เนื่องจากน้ำยาบ้วนปากจะรบกวนสภาวะของเชื้อต่าง ๆ  ในช่องปาก  โดยยาจะไปฆ่าเชื้อแบคที่เรียชนิดที่ดีจึงทำให้สภาวะในช่องปากเปลี่ยนไป  และอาจมีเชื้อราในช่องปากได้  ดังนั้นจึงใช้น้ำยาบ้วนปากได้  แต่ไม่ควรใช้เป็นระยะเวลาติดต่อกันนาน ๆ

คำถาม     ถ้าเป็นกรณีของการใช้น้ำยากลั้วคอจะแตกต่างกับน้ำยาบ้วนปากอย่างไร
คำตอบ    เป็นน้ำยาอมบ้วนปากเหมือนกันต่างกันเพียงวิธีการที่จะใช้ลักษณะกลั้วคอหรืออมบ้วนเฉย ๆ  ซึ่งวิธีที่เขาแนะนำเพื่อที่จะให้ลดกลิ่นปากนี้ก็คือกลั้วคอ  เพื่อให้น้ำยาลงไปถึงบริเวณส่วนโคนลิ้น ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเชื้อแบคทีเรียสะสมอยู่ รวมทั้งทำความสะอาดบริเวณนั้นได้ยากทำให้ได้ผลดีกว่าการอมบ้วนเฉย ๆ

คำถาม     การที่เด็กอายุประมาณ  5  ขวบ  นำน้ำยาบ้วนปากชนิดที่ใช้ก่อนการแปรงฟันของผู้ใหญ่ไปใช้จะมีอันตรายหรือไม่
คำตอบ    ตามธรรมดาแล้วเด็กยังไม่สามารถรับสารต่าง ๆ  ในปริมาณเดียวกับผู้ใหญ่  ประกอบกับเด็กยังไม่สามารถควบคุมการทำงานของการกล้ามเนื้อได้ดี  ดังนั้นหากจะใช้น้ำยาบ้วนปากก็ควรใช้ปริมาณน้อย  และโดยปกติที่ข้างขวดจะเขียนว่า  “เด็กไม่ควรใช้”  หรือว่า  “ห้ามกลืน”  และตามปกติแล้ว เด็กมักจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ใช้น้ำยาอมบ้วนปากเป็นประจำ เพียงแต่มีการแปรงฟันและการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธีก็เพียงพอแล้ว 

คำถาม     เราจะมั่นใจได้เพียงใดว่าจะไม่มีกลิ่นปาก  หากเราได้กำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นปากทั้งภายในและภายนอกช่องปากแล้ว
คำตอบ    ในกรณีที่แก้ไขได้ตรงสาเหตุ  ปัญหาเรื่องกลิ่นปากก็จะหมดไป  แต่มีสภาวะที่ผู้ป่วยมักจะคิดว่าตัวเองมีกลิ่นปากทั้ง ๆ  ที่ในความเป็นจริงไม่มีกลิ่นปาก  เป็นการสร้างจินตนาการขึ้นเอง  มักจะเกิดกับคนที่กลัวการเข้าสังคมและเกรงว่าคนอื่นจะได้กลิ่นปากเรา  เนื่องจากกลิ่นปากเป็นสภาวะที่ผู้ป่วยมักจะไม่ทราบด้วยตัวเอง  แต่มักจะได้รับการบอกเล่าจากคนรอบข้างหรือปฏิกิริยาแสดงออกจากคนรอบข้างว่าเขารู้สึกรังเกียจหรือมีทีท่ารังเกียจเวลาเราพูดหรือไม่  หากเกิดสภาวะนี้ขึ้นแล้วสามารถแก้ไขได้โดยการปรึกษาจิตแพทย์

คำถาม     ไหมขัดฟันที่เขียนว่ามีแวกซ์  (wax)  กับไม่มีแวกซ์  (unwax)  ต่างกันอย่างไร  และมีวิธีการใช้อย่างไร
คำตอบ    ไหมขัดฟันทั้งชนิดมีขี้ผึ้งเคลือบ  (wax)  และไม่มีขี้ผึ้งเคลือบ  (unwax)  มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดซอกฟันไม่แตกต่างกัน  แต่ว่าชนิดที่มีชขี้ผึ้งเคลือบจะมีความลื่นง่ายต่อการที่เราขยับเชือกผ่านจุดติดของฟันลงไป  เหมาะสำหรับคนที่ฝึกใช้ใหมขัดฟันใหม่ ๆ  เพราะว่าจะใช้งานง่ายกว่า  แต่ขนาดของเส้นไหมขัดฟันจะหนาขึ้นเล็กน้อย  แต่มีประสิทธิภาพการใช้งานเท่ากัน  และบางยี่ห้อก็จะผลิตออกมาในลักษณะที่มีรสมินต์  (mint)  ที่เคลือบอีกทีหนึ่งก็จะช่วยให้รู้สึกสดชื่นขณะที่ใช้  ดังนั้นสามารถเลือกใช้ตามชนิดที่ต้องการได้
ในเด็กอายุ  3-4  ปี  ก็สามารถเลือกใช้ไหมขัดฟันชนิดใดก็ได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่  แต่แนะนำให้ผู้ปกครองเป็นคนทำให้  เพราะว่าเด็กยังไม่สามารถควบคุมการใช้งานของกล้ามเนื้อของมือได้ดีนัก  ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรจะเป็นคนทำให้รวมถึงการแปรงฟันด้วย  โดยคุณพ่อคุณแม่ควรจะตรวจดูและแปรงให้อีกครั้งหากเด็กแปรงฟันแล้วไม่สะอาด

คำถาม     การใส่ฟันปลอมสามารถทำให้เกิดกลิ่นปากได้หรือไม่
คำตอบ    ได้  โดยเฉพาะเป็นฟันปลอมชนิดที่ถอดได้จะมีส่วนของตะขอหรือบางส่วนที่ยื่นเกาะอยู่กับผิวฟัน  ก็จะทำให้เศษอาหารเข้าไปแทรกอยู่ตามฟันปลอมหรือใต้ฟันปลอมได้  ถ้าเราไม่ถอดทำความสะอาดหรือถอดน้อยครั้งก็จะหมักหมม  รวมถึงการที่ใส่ฟันปลอมที่ไม่เหมาะสม  เช่น  มีการอุดกดทำให้การไหลเวียนของน้ำลายในบริเวณเนื้อเยื่อใต้ฟันปลอมไม่ดีก็อาจทำให้เกิดเชื้อราใต้ฟันปลอมได้

คำถาม     การมีหินปูนสะสมมากเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นปากด้วยหรือไม่
คำตอบ    การมีหินปูนสะสมก็เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นปากด้วย  เนื่องจากหินปูนเกิดจากคราบจุลินทรีย์ที่แข็งขึ้นโดยการตกตะกอนของน้ำลาย  ประกอบกับพื้นผิวของหินปูนมักจะมีลักษณะหยาบ  ก็จะทำให้เป็นที่เกาะของคราบจุลินทรีย์ได้ง่ายขึ้นไปอีกทำให้มีเชื้อแบคทีเรียสะสมได้มากขึ้น  จึงมีโอกาสเกิดกลิ่นปากได้มาก

คำถาม     มีฟันผุมาประมาณ  15  ปีแล้ว  และมีหนองเกิดขึ้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าฟันซี่นี้อานเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก
คำตอบ    เป็นไปได้มาก  โดยเฉพาะถ้ามีหนองเกิดขึ้นแล้วจะยิ่งทำให้มีกลิ่นปากมาก  จึงควรไปรับการรักษา  ถ้าปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ  ถึง  15  ปี  อาจจะมีการสลายตัวของกระดูกบริเวณรากฟันจะทำให้การรักษาทำได้ยากขึ้น  และหายช้า  ดังนั้น  ควรรีบไปรับการรักษาเพื่อกำจัดหนองและการอักเสบ

คำถาม     ในกรณีที่ฟันผุและเป็นหนองแล้ว  จะต้องถอนฟันหรือไม่
คำตอบ    จะต้องพิจารณาเป็นราย ๆ  ไป  ในกรณีที่ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันไปแล้วตัวฟันยังมีเนื้อฟันเหลือมากพอมิได้เหลือเพียงรากฟันอยางเดียว  ก็ยังไม่จำเป็นต้องถอน  แต่ต้องไปรับการรักษาคลองรากฟัน

คำถาม     ผู้ป่วยจัดฟันรู้สึกว่ามีกลิ่นปากมากขึ้นตั้งแต่ไปรับการจัดฟัน  อยากจะทราบว่าการจัดฟันเป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นปากด้วยหรือไม่
คำตอบ    ในความเป็นจริงแล้ว  การจัดฟันก้ไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก  แต่เครื่องมือที่ใช้ในการจัดฟันโดยเฉพาะชนิดติดแน่นที่ผิวฟันจะทำให้ดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากได้ยากขึ้น  และอาจจะมีเศษอาหารตกค้างตามลวดหรือเหล็กที่ใช้ในการจัดฟัน  ดังนั้น  ขณะที่จัดฟันอาจดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากได้ยากขึ้น  จึงอาจเกิดกลิ่นปากได้  ในผู้ป่วยที่จัดฟัน

คำถาม     อยากให้คุณหมอแนะนำวิธีการใช้เส้นไหมขัดซอกฟัน  ว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง
คำตอบ    การใช้เส้นไหมขัดซอกฟันนั้น  ปกติเราจะดึงเชือกออกมายาวประมาณหนึ่งฟุตถึงสองฟุต  แล้วก็พันที่นิ้วกลางทั้ง  2  ข้าง  แล้วก็ขยับเชือกค่อย ๆ  ผ่านจุดที่ติดกันของฟันลงไป  หลังจากนั้นจึงสอดลงไปถึงบริเวณใต้เหงือกเล็กน้อย  และโอบเชือกไปตามผิวด้านข้างของฟัน  แล้วดึงในแนวหน้าหลังเพื่อที่จะให้เชือกขัดผิวด้านข้างของฟันในลักษณะเดียวกับการขัดตรง ๆ  โดยจะต้องทำความสะอาดฟันทั้ง  2  ซี่ที่อยู่บริเวณช่องนั้น ๆ  แต่อาจมองเห็นภาพไม่ชัดเจน  ก็สามารถอ่านได้ตามโปสเตอร์ที่ติดอยู่ตามสถานที่ทำฟัน  หรือโรงพยาบาลต่าง ๆ  หรือดีที่สุดเวลาเราไปพบทันตแพทย์อาจขอให้ทันตแพทย์สาธิตวิธีการใช้เส้นไหมขัดซอกฟัน  ซึ่งจะสามารถเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดและเป็นวิธีที่ดีที่สุด

คำถาม     มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟัน  เรื่องภายในช่องปากมานานแล้ว  เคยไปพบหมอทางด้านทันตกรรม  ด้านช่องคอ  และช่องท้อง  แต่ก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้หากต้องการปรึกษาคุณหมอจะต้องทำอย่างไร
คำตอบ    บุคคลทั่วไปสามารถจะมาติดต่อเพื่อรับการรักษาได้ที่คณะทันตแพทยศสตร์  จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัย  โดยจะผ่านไปตามขั้นตอนต่าง ๆ  ตราระบบของโรงพยาบาลฯ

คำถาม     ขอทราบ  วัน  เวลา  ที่สามารถไปติดต่อได้
คำตอบ    เป็นช่วงหลัง  18  พฤษภาคม  เป็นต้นไป  และในช่วงเวลาราชการตั้งแต่  9.00-12.00 น.  และ  13.00-16.00 น.  ยกเว้นวันพุธบ่าย  หรืออาจจะติดต่อขอทราบรายละเอียดก่อนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  218-8511
เหตุที่ต้องติดต่อใจช่วงหลัง  18  พฤษภาคม  เนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์  เป็นสถานศึกษา  จึงเปิดบริการในช่วงปิดภาคการศึกษา

คำถาม     หากมีปัญหาเรื่องกลิ่นปาก  จะต้องรอรับการรักษานานเพียงไร
คำตอบ    หลังจากทราบสาเหตุของการเกิดกลิ่นปากแล้วก็จะต้องรอรับการรักษาเพื่อกำจัดสาเหตุของการเกิดกลิ่นปาก  หากสาเหตุมาจากฟันผุก็ขึ้นกับปริมาณผู้ป่วยที่รอรับการอุดฟัน  ถ้าเป็นเรื่องเหงือกอักเสบหรือโรคปริทันต์อักเสบก็คงทำได้เลย  เนื่องจากปริมาณผู้ป่วยที่รอรับการรักษาโรคเหงือกอักเสบ  มีปริมาณไม่มากนัก

คำถาม     ผู้ป่วยใส่ฟันมาประมาณ  20  ปี  แต่เป็นฟันปลอมชนิดติดแน่น  แต่ไม่ได้รักษาคลองรากฟันจะทำให้เกิดเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้หรือไม่  และจะทำให้เชื้อโรคไปทำลายทุกระบบของร่างกายหรือไม่
คำตอบ    การครอบฟันหรือการใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่นอาจจะไม่ต้องได้รับการรักษาฟันมาก่อนก็ได้  แต่ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องอัมพฤกษ์หรืออัมพาตแต่อย่างไร  แม้ในรายที่ต้องรับการรักษาคลองรากฟันก่อนที่จะใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่นก็ตาม  ก็ไม่มีผลต่อการเกิดอัมพาตแต่อย่างใด

คำถาม     ภายหลังจากไปรับการอุดฟันกรามบนมาแล้วไม่สามารถใช้เส้นไหมขัดซอกฟันสอดผ่านลงไประหว่างซี่ฟันได้  และรู้สึกมีเศษอาหารติด  และมีกลิ่นปาก  อยากทราบว่า  ควรจะกลับไปรับการรักษาอีกครั้งหรือไม่
คำตอบ    ในกรณีที่อุดนั้นแล้วไม่สามารถใช้เส้นไหมขัดซอกฟันสอดผ่านช่องระหว่างซี่ฟันลงไปได้จริง ๆ  ควรกลับไปรับการแก้ไขโดยการอุดฟันใหม่  เพราะว่าโดยปกติแล้วเส้นไหมขัดซอกฟันจะต้องผ่านลงไประหว่างซี่ฟันเพื่อทำความสะอาดได้  มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหามีเศษอาหารติดอยู่ตลอดเวลา

คำถาม     ภายหลังจากได้รับการอุดฟัน  จะมีการเสียวฟันเมื่อรับประทานอาหารโดยเฉพาะอาหารที่เย็นควรจะกลับไปรับการรักษาใหม่หรือไม่
คำตอบ  โดยปกติในกรณีที่ฟันผุลึก  มักจะมีอาการเสียวฟันภายหลังการอุดฟันได้  ดังนั้นหากอาการเสียวฟันนั้นค่อย ๆ  ลดลงก็ไม่นับว่าเป็นปัญหา  แต่หากมีอาการเสียวฟันเพิ่มมากขึ้น  หรือมีอาการปวดก็ควรจะรีบกลับไปพบทันตแพทย์เพื่อทำการแก้ไข

คำถาม     ฟันซี่หน้า  2  ซี่  เมื่อยังเป็นเด็ก  คุณหมอบอกว่ารากฟันอักเสบบริเวณฟันหน้า  2  ซี่  และเคยไปรักษามาแล้วแต่ทิ้งไป  10  ปีกว่า  ประกอบกับฟันหน้า  กัดโดนของแข็งจึงกลับไปรับการรักษาอีกครั้ง  คุณหมอก็อุดฟันและตบแต่งฟันข้างหน้าให้เรียบร้อยแล้ว  แต่รู้สึกว่าที่เหงือกด้านบนของฟันข้างหน้ารู้สึกบวมขึ้นมา  แต่คุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไร  สาเหตุเกิดมาจากอะไรที่ทำให้เหงือกบวมขึ้นมา  แต่ไม่มีหนอง
คำตอบ    คงจะบอกได้ยาก  เพราะมีปัญหาหลายอย่างร่วมกันแต่อาจจะเป็นปัญหาเรื่องรากฟันเก่า  หรือเป็นปัญหาเรื่องฟันแตกร้าว  หรือว่าเป็นปัญหาหลังการอุดฟัน  เพราะฉะนั้นก็คงจะบอกตรงนี้ได้ลำบากว่าเกิดจากปัญหาอะไร  คิดว่าน่าจะกลับไปพบทันตแพทย์ที่อุดฟันมาให้เราแล้ว  เพราะคุณหมอจะทราบประวัติทั้งหมดโดยละเอียดอยู่แล้ว

คำถาม     การที่ฟันล้มเกิดจากสาเหตุอะไร
คำตอบ    โดยส่วนใหญ่แล้ว  ปัญหาของฟันล้มมักจะเกิดจากการที่ถอนฟันไปแล้วไม่ใส่ฟันก็จะทำให้ฟันซี่ข้างเคียงกับฟันที่ถูกถอนไปล้มเข้ามาในช่องว่าง  ซึ่งมีรายละเอียดอย่างอื่นที่ต้องพิจารณาในแต่ละราย  แต่ปัญหาใหญ่ของการเกิดฟันล้มก็คือการถอนฟันไปนานแล้วไม่ได้ใส่ฟัน
ขอให้เอาใจใส่เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากว่าการเกิดกลิ่นปากนั้นมีสาเหตุใหญ่ ๆ  มาจากสภาพในช่องปาก  เพราะฉะนั้นการรักษาและการป้องกันได้ด้วยการแปรงฟันให้สะอาดและใช้เส้นไหมขัดซอกฟันเป็นประจำ  และที่สำคัญคือจะต้องแปรงลิ้นภายหลังการแปรงฟันด้วย

 

เราสามารถป้องกันการเกิดกลิ่นปากได้อย่างไร

คำตอบ    เราสามารถป้องกันการเกิดกลิ่นปากได้ในกรณีที่เราไม่มีกลิ่นปากออยู่ก่อน  โดยวิธีการป้องกันก็คือ  จะต้องดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอด้วยการแปรงฟัน  รวมทั้งการแปรงลิ้นด้วย  การใช้เส้นไหมขัดซอกฟัน  และควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากทุกๆ 6  เดือน  เป็นประจำ  เพราะว่าเราอาจจะเกิดฟันผุหรือโรคปริทันต์อักเสบ  โรคเหงือกอักเสบขึ้น  ณ  เวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้โดยที่เราไม่ทราบ  ดังนั้น  การไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันอยู่เสมอทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราไม่มีโรคในช่องปาก

 

อ่านบทความ - ไขปัญหาเหงือกอักเสบเหงือกบวม
กลับสู่หน้าหลัก - SKT dental center ทันตกรรมโดยคณาจารย์มหิดล