thai
eng

การฟอกสีฟัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ชัยวัฒน์ มณีนุษย์
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

คำถาม     การฟอกสีฟันคืออะไร
คำตอบ    การฟอกสีฟันในทางทันตกรรมจัดเป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งในหลายๆ วิธีที่ทำให้ฟันที่มีสีคล้ำกว่าปกติกลับมาขาวขึ้นการรักษาด้วยวิธีนี้เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อย ระยะเวลาการรักษาไม่นานนัก และเกิดผลข้างเคียงค่อนข้างน้อย

คำถาม     สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสีฟันซึ่งทำให้ฟันมีสีคล้ำกว่าปกติมีอะไรบ้าง
คำตอบ   แบ่งเป็นสาเหตุใหญ่ๆ ได้ 2 สาเหตุ คือ สาเหตุภายในตัวฟันและสาเหตุภายนอกฟัน สาเหตุภายในตัวฟัน สาเหตุหนึ่งคือ  ได้รับยาปฏิชีวนะในช่วงที่อยู่ในครรภ์มารดา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาเตตราไซคลิน มักจะทำให้ฟันมีสีคล้ำมาตั้งแต่กำเนิดหรือได้รับในช่วงอายุ 1-7 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการก่อตัวของตัวฟันอยู่ในกระดูกขากรรไกร ยาปฏิชีวนะจะไปจับกับสารในตัวฟันเกิดเป็นสารที่มีสีขึ้น สีนี้จะติดถาวรในตัวฟัน นอกจากนั้นอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในสภาพของเนื้อฟันตามธรรมชาติ ซึ่งฟันจะมีสีคล้ำขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ส่วนสาเหตุภายนอกตัวฟัน ได้แก่ คราบสีที่มาจากอาหาร เครื่องดื่มหรือบุหรี่ และอาจเกิดจากการซึมของสารจากวัสดุอุดฟันที่มีสีเข้าไปอยู่ในเนื้อฟันเมื่อมีการสัมผัสโดยตรง

คำถาม     ยาเตตราไซคลิน เป็นยารักษาอะไร
คำตอบ    เป็นยารักษาการอักเสบในหลอดลมหรือการอักเสบในช่องปาก ซึ่งปัจจุบันมักจะไม่ใช้ยานี้แล้ว ในเด็กๆ ยุคใหม่จะไม่ค่อยพบฟันที่มีสีคล้ำตั้งแต่กำเนิด ฟันที่มีสีคล้ำตั้งแต่กำเนิดจะมีอยู่ในหมู่คนช่วงอายุหนึ่งเท่านั้น โดยปัจจุบันจะมีอายุประมาณ 20 ปีขึ้นไปที่ยังคงพบอยู่ ส่วนอายุต่ำกว่านั้นไม่ค่อยมีแล้ว เพราะเราพบว่ามีผลมาจากยาตัวนี้ จึงระมัดระวังในการใช้มากขึ้น

คำถาม     ไม่ว่าจะใช้เองหรือแม่ใช้ก็มีผลถึงลูกที่อยู่ในครรภ์ใช่หรือไม่
คำตอบ            ใช่

คำถาม    นั่นก็คือสาเหตุภายในตัวฟันเอง แล้วสาเหตุภายนอกตัวฟันคืออะไร
คำตอบ   อีกสาเหตุหนึ่งคือ สาเหตุที่เกิดอยู่ภายนอกตัวฟันซึ่งทำให้ฟันมีสีคล้ำขึ้น เช่น สีของชา กาแฟ ถ้าดื่มทุกวัน สีในเครื่องดื่มพวกนี้สามารถจะซึมเข้าไปอยู่ในผิวเคลือบฟันซึ่งเป็นผิวชั้นนอกของฟัน หรือสีจากคราบบุหรี่ อาหารต่างๆ ที่มีสี เช่นซอส น้ำอัดลมที่รับประทานเป็นประจำก็สามารถทำให้เกิดสีที่เปลี่ยนไปได้

คำถาม     แม้ว่าจะมีการแปรงฟันทุกวันก็ตาม ก็สามารถเกิดการคล้ำของสีฟันได้
คำตอบ   ใช่ เพราะการที่ฟันมีสีคล้ำกว่าปกติ อาจขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีสีเข้มเป็นประจำการแปรงฟันจะไม่สามารถกำจัดสารที่มีสีที่ติดบนผิวฟันได้หมดเพราะสารที่มีสีจะซึมผ่านเข้าไปในรูที่เล็กมากบนผิวฟัน ซึ่งขนแปรงไม่สามารถที่เข้าไปแปรงออกหมดได้

คำถาม    กรณีใดบ้างที่เราจะเลือกวิธีการฟอกสีฟัน
คำตอบ   การที่ฟันมีสีคล้ำกว่าปกติโดยมีสาเหตุจากภายนอกตัวฟัน เช่น จากคราบบุหรี่ หรือจากชา กาแฟ ก็อาจจะขัดออกได้บ้าง หากทการฟอกสีฟันร่วมด้วยจะได้ผลค่อนข้างดี คือตอบสนองต่อการฟอกสีฟันร่วมด้วยจะได้ผลค่อนข้างดี คือตอบสนองต่อการฟอกสีฟันทำให้ฟันขาวขึ้น ส่วนฟันมีสีคล้ำกว่าปกติโดยเกิดจากสาเหตุภายในตัวฟัน เช่นการเกิดสีที่เกิดจากยาปฏิชีวนะเตตราไซคลิน ก็คงจะต้องได้รับการฟอกสีหากต้องการทำให้ฟันมีสีขาวขึ้น อย่างไรก็ตามการฟอกสีฟันที่มีสีคล้ำเนื่องมาจากยาเตตราไซคลินจะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง โดยปกติจะแบ่งระดับของสีที่คล้ำเป็น 3 ระดับ คือ คล้ำน้อย คล้ำปานกลาง และคล้ำมากที่สุด ซึ่งอาจเป็นสีเทาหรือน้ำตาลเข็ม ซึ่งลักษณะที่คล้ำมากๆ นี้ การฟอกสีฟันจะไม่ช่วยให้ฟันขาวขึ้น แต่จะทำให้ฟันดูสว่างขึ้นเท่านั้น เนื่องจากการฟอกสีฟันจะเกิดผลที่ผิวฟันเท่านั้น

คำถาม     ในกรณีที่ฟอกสีฟันไปแล้วหนึ่งครั้ง ฟันจะขาวได้นานแค่ไหนถึงจะไปทำซ้ำอีก
คำตอบ    ขึ้นอยู่กับการรับประทานอาหารหลังจากที่ฟอกสีฟัน ถ้ากลับไปรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสีเช่นเดิมก็มีโอกาสที่ฟันจะเปลี่ยนสีคล้ำลง จากผลการวิจัยพบว่าใช้เวลาประมาณ 3-5 ปี แต่การคล้ำของสีฟันจะไม่กลับไปสู่ระดับเริ่มต้นก่อนฟอกสี เพราะฉะนั้นถ้ารับประทานอาหารที่มีสี ประมาณ 5 ปี ฟันจะมีสีคล้ำลงแต่สามารถกลับไปฟอกใหม่ได้ แต่ถ้าเปลี่ยนนิสัยในการรับประทานอาหารก็จะคงอยู่ได้เป็นสิบๆ ปี

คำถาม     สีฟันเป็นสีน้ำตาล เพราะว่าคุณแม่ก็ได้รับยาปฏิชีวนะเคยไปบพทันตแพทย์เพื่อฟอกสีฟัน ทันตแพทย์บอกว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นมาตั้งแต่เกิดจะฟอกสีฟันไม่ได้ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
คำตอบ    ขึ้นอยู่กับระดับของความเข็มของสีที่เกิดขึ้นตัวฟันทันตแพทย์ท่านนั้นอาจจะเห็นระดับของความเข็มค่อนข้างมากและเกิดอยู่ภายในเนื้อฟัน ซึ่งสารฟอกสีฟันจะไม่ฟอกสีเนื้อฟัน เพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีอื่นช่วยเพื่อทำให้ฟันขาวขึ้น โดยอาจใช้วิธีเคลือบฟัน แต่ก่อนเคลือบอาจใช้วิธีการฟอกสีฟันเพื่อช่วยให้ฟันดูสว่างขึ้นก่อนจะได้ผลที่น่าพอใจมากกว่าการเคลือบเพียงอย่างเดียว

คำถาม     การใช้สารฟอกสีฟันจะทำให้ฟันบางลงจริงหรือไม่
คำตอบ    ถ้าทำการฟอกสีถูกต้องตามคำแนะนำของทันตแพทย์และอยู่ในการดูแลของทันตแพทย์ จะไม่ทำให้ฟันบางลง

คำถาม     ฟอกสีฟันมาแล้ว 2 ครั้ง ในระยะเวลา 8 ปี รู้สึกว่าฟันบางลง ถ้าไม่ใช่เพราะฟอกสีฟันจะเป็นเพราะอะไรได้บ้าง
คำตอบ   เป็นความรู้สึกของผู้ป่วย บอกได้ยากว่าฟันบางลงจริงหรือไม่ แต่ถ้ารู้สึกว่าฟันบางลงอาจเนื่องมาจากการแปรงฟัน ผู้ป่วยบางท่านอาจจะเน้นการแปรงฟันร่วมกับการฟอกสีฟัน โดยหวังผลว่ายาสีฟันจะทำให้ฟันขาวขึ้น การแปรงฟันจะมีผลต่อผิวฟันมากกว่าการฟอกสีฟัน เพราะเป็นการเสียดสีโดยตรงจากขนแปรง ขนแปรงเป็นไนลอนที่ดูว่าค่อนข้างอ่อนก็จริง แต่จริงๆ แล้วแข็งมาก และจะเสียดสีเอาผิดฟันออกไปได้มากเพราะฉะนั้นระยะเวลา 8 ปี ก็ค่อนข้างนานพอสมควรที่จะทำให้ผิวฟันบางลงได้

คำถาม     ถ้าไปขอใช้บริการฟอกสีฟันที่โรงพยาบาลของคณะทันตแพทยศาสตร์จะคิดค่าใช้จ่ายอย่างไร
คำตอบ    โดยทั่วๆ ไป คิดเฉพาะราคาค่าสารฟอกสีฟัน และค่าทำถาดสำหรับใส่สารฟอกสีฟัน โดยจะต้องทำถาดฟอกสีฟันสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ทางโรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าวัสดุ ไม่คิดค่าทำเหมือนทั่วๆ ไ ถ้าทำทั้งฟันบนฟันล่างประมาณ 2,000-3,000 บาทหรือมากน้อยกว่านี้เล็กน้อย ซึ่งแล้วแต่ความเข็มของสีฟัน ระยะเวลาของการฟอกและราคาของสารฟอกสีซึ่งแล้วแต่บริษัท ราคาสารฟอกสีประมาณ 800-900 บาท ต่อสารหนึ่งกล่อง

คำถาม     สารฟอกสีฟันเป็นอย่างไรและมีคุณสมบัติอย่างไร
คำตอบ    สารฟอกสีฟันเป็นสารเคมี แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และคาร์บาไมด์เปอร์ออกไซด์ สารพวกนี้เมื่อสัมผัสกับฟันหรืออยู่ในช่องปากจะเกิดการแตกตัวและมีสารบางตัวที่แตกออกมาจากสารฟอกสีฟันซึมเข้าไปในผิวเคลือบฟัน ไปทำให้เม็ดสีซึ่งซึมอยู่ในผิวเคลือบฟันแตกตัวออก เมื่อมีการแตกตัวของเม็ดสีออก จึงเห็นว่าฟันขาวขึ้น นี่คือหลักการของสารฟอกสีฟัน

คำถาม     ถ้าไปใช้บริการฟอกสีฟันที่โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์จะถือว่าเป็นการรักษาพยาบาลหรือไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
คำตอบ   ขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่สังกัด เนื่องจากเวลาเขียนใบเสร็จจะเขียนว่าเป็นการฟอกสีฟัน ซึ่งการฟอกสีฟันนี้ขึ้นกับหน่วยงานนั้นว่าจะจัดอยู่ในการรักษาหรืออยู่ในการตกแต่ง และสามารถเบิกได้หรือไม่ได้

คำถาม    ในปัจจุบันมีการโฆษณาว่าใช้ยาสีฟันยี่ห้อนี้แล้วฟันจะขาวขึ้น จริงหรือไม่ และได้ผลตามที่โฆษณาจริงหรือไม่
คำตอบ   ยาสีฟันที่โฆษณาว่าทำให้ฟันขาวขึ้นนั้น สามารถทำให้ฟันขาวขึ้นได้ตามที่โฆษณา แต่จะขาวขึ้นแค่ไหนขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย เทียวบกับการฟอกสีฟันไม่ได้เพราะยาสีฟันส่วนใหญ่ที่โฆษณาจะผสมสารหรือผลขัดไว้ในยาสีฟัน ซึ่งเมื่อใช้ร่วมในการแปรงฟันก็เหมือนกับการขัดฟันเพื่อสีที่ติดอยู่ภายนอกฟันออกไป ระดับของการขัดจะไม่ลงเข้าไปในผิวเคลือบฟันเหมือนกับสารฟอกสีฟันที่ซึมเข้าไปในผิวเคลือบฟัน เพราะฉะนั้นการใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดจึงทำให้ฟันขาวขึ้นได้เล็กน้อย แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาในผู้ป่วยที่มีสีฟันค่อนข้างคล้ำได้ และอาจทำให้ฟันบางลงได้

คำถาม     กรรมวิธีในการฟอกสีฟันและการใช้เวลาในการทำนานหรือไม่
คำตอบ   โดยทั่วๆ ไปทันตแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและวางแผนการรักษาให้ว่าจะรักษาโดยใช้สารอะไร ใช้เวลาเท่าไร การฟอกสีฟันมีหลายวิธี จะฟอกสีฟันใคลินิกทันทีก็ได้ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง หรือผู้ป่วยจะนำสารไปฟอกสีฟันเองที่บ้านก็ได้ ซึ่งการฟอกสีฟันเองที่บ้านค่อนข้างเป็นที่นิยมในปัจจุบันจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ไม่นานไปกว่านี้ เพราะเมื่อฟอกถึงเวลา ๆ หนึ่ง สารฟอกสีฟันจะไปทำอันตราต่อฟัน คือไปทำให้ตัวฟันกร่อน ซึ่งระยะเวบาของการฟอกสีจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของฟันคนไข้ และความหนาของผิวเคลือบฟันของผู้ป่วยแต่ละคน โดยทั่วๆ ไปจะใช้เวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์

คำถาม     ทำทุกวันติดต่อกัน
คำตอบ   อาจจะไม่ติตต่อกันก็ได้ แต่ถ้าทำติดต่อกันจะได้ผลเร็วขึ้น เช่น มีสารฟอกสีฟันชนิดหนึ่งลักษณะเป็นเจล ใส่ในถาดฟอกสีฟันและให้เคลือบผิวด้านหน้าของฟันที่ต้องการจะเปลี่ยนสี ทั้งไว้ประมาณ 6 ชั่วโมงต่อหนึ่งวันเป็นอย่างน้อย ใช้เวลารวมประมาณสามสัปดาห์ ส่วนสารบางชนิดซึ่งใส่ 15 นาทีต่อหนึ่งวัน วันละสามครั้ง จะใช้เวลาใกล้เคียงกันแต่การใส่สารฟอกสีฟันจะน้อยกว่า

คำถาม    สรุปแล้วมี 2 วิธี คือการฟอกสีฟันในคลินิกที่คุณหมอจะทำให้ และฟอกสีฟันเองที่บ้าน ในการฟอกเองที่บ้าน จะใช้จ่าใช้จ่ายเท่าไร
คำตอบ   ค่าใช้จ่ายที่ได้บอกไปแล้วในช่วงแรกคือ การฟอกเองที่บ้าน คือ ประมาณ 2,000-3,000 บาท

คำถาม    ทันตแพทย์จะบอกว่าต้องทำอย่างไรใช่หรือไม่
คำตอบ  ทันตแพทย์จะต้องเป็นผู้ตรวจ แนะนำ ประเมินผลการรักษา เนื่องจากฟันของผู้ป่วยแต่ละรายมีความหนาไม่เท่ากัน ฟันแต่ละซี่ก็หนาไม่เท่ากัน การกำหนดให้หยุดการรักษาหรือเริ่มการรักษาต่อไปจึงควรอยู่ในการดูแลของทันตแพทย์

คำถาม    ในการฟอกเองที่บ้านโดยใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากนั้นต้องกลับไปพบทันตแพทย์อีกหรือไม่
คำตอบ    ทันตแพทย์จะต้องเป็นผู้ตรวจ แนะนำ ประเมินผลการรักษา เนื่องจากฟันของผู้ป่วยแต่ละรายมีความหนาไม่เท่ากันฟันแต่ละซี่ก็หนาไม่เท่ากัน การกำหนดให้หยุดการรักษาหรือเริ่มการรักษาต่อไปจึงควรอยู่ในการดูแลของทันตแพทย์

คำถาม    ในการฟอกเองที่บ้านโดยใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากนั้นต้องกลับไปพบทันตแพทย์อีกหรือไม่
คำตอบ   ต้องไปตรวจทุกสัปดาห์

คำถาม    ถ้าเป็นกรณีทันตแพทย์ฟอกให้
คำตอบ    ในกรณีที่ทันตแพทย์ทำการฟอกสีฟันให้ จะทำในคลินิกเลย จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง ซึ่งอาจจะทำร่วมกับการกลับไปฟอกเองที่บ้าน เพื่อให้ผลดีขึ้น

คำถาม     แบบใดดีกว่ากัน
คำตอบ    ขึ้นอยู่กับความเข็มของสีฟัน เวลา และความสะดวกของผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกัน ถ้าฟอกที่คลินิกจะใช้เวลาน้อยแต่จะใช้สารฟอกสีที่มีความเข็มข้นมากกว่าที่นำไปใช้ที่บ้าน จึงต้องระมัดระวังในการฟอก ทันตแพทย์จะเป็นผู้ฟอกให้

คำถาม     ในกรณีที่เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งจะเป็นอันตรายได้อันตรายที่อาจเกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
คำตอบ    การฟอกสีฟันที่นานเกินไปจะทำให้ตัวฟันมีความแข็งลดลง  ผิวเคลือบฟันหรือเนื้อฟันมีความแข็งลดลง  หรือสารฟอกสีซึมลงไปทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันทำให้ปวดฟันหรือฟันตายได้

คำถาม     จริงหรือไม่ที่การฟอกสีฟันทำให้ฟันตกกระได้
คำตอบ    ไม่จริง  เพราะการฟอกสีฟันทำให้ฟันขาวขึ้น  การตกกระมีสาเหตุมาจากอย่างอื่น

คำถาม     จะฟอกสีฟันให้เด็กได้หรือไม่
คำตอบ    โดยทั่ว ๆ  ไปจะฟอกสีฟันเมื่อฟันถาวรขึ้นครบในช่องปาก  คนไจ้อายุประมาณ  15-16  ปีขึ้นไป  ถ้าเป็นฟันน้ำนมก็จะยังไม่ฟอกสีฟัน  เนื่องจากฟันเด็กค่อนข้างเล็ก  ผวิฟันและเนื้อฟันค่อนข้างบาง  เพราะฉะนั้นโอกาสที่ตัวยาจะซึมเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อประสาทฟันจะมีมาก  มีอันตรายมาก  จึงไม่ทำในเด็ก

คำถาม     ถ้าฟันไม่ขาวตั้งแต่เกิด  จะทำให้ฟันขาวขึ้นได้อีกหรือไม่
คำตอบ    ในกรณีที่ฟันไม่ขาวตั้งแต่กำเนิดอาจะเป็นผลมาจากยาปฏิชีวนะหรือในผู้ป่วยที่มีฟันตกกระซึ่งอาจเป็นผลมาจากการได้รับสารฟลูออไรด์มากเกินกว่าปกติ  เพราะนิยมให้เด็กรับประทานฟลูออไรด์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟัน  การได้รับมากเกินไปจะทำให้เกิดสีขาวขุ่นเป็นหยุ่ม ๆ  ขึ้นบนผิวฟัน  เพราะฉะนั้นการที่มีฟันไม่ขาวมาตั้งแต่เกิดนี้จึงอาจมาจาก  2  สาเหตุ  การจะทำให้ฟันขาวขึ้นจากการฟอกสีฟัน  จะทำได้ในระดับหนึ่ง  แต่การคล้ำหรือการตกกระของฟันจะไม่หมดไปเพราะฉะนั้นคงต้องใช้วิธีการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วย  เช่นการขัดหรือการเคลือบฟัน  ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนสีด้านหน้าของฟันให้เป็นสีตามที่ต้องการได้

คำถาม     เคยฟอกสีฟันมาแล้วเมื่อ  3  ปีที่แล้ว  จะกลับไปฟอกใหม่อีกครั้ง  จำเป็นหรือไม่ที่ต้องปล่อยเวลาให้นานกว่านี้แล้วค่อยกลับไปฟอกใหม่  หรือให้ดูว่าฟันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีขึ้นแล้วไปฟอกใหม่เลย
คำตอบ    ถ้าฟันยังขาวอยู่ในระดับที่เราพอใจก็ไม่จำเป็นต้องไปฟอกใหม่ทุก ๆ  3  ปี  เพราะฟันสามารถจะขาวอยู่ได้นานกว่านั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสี

คำถาม     ถ้าขัดฟัน  ฟันจะขาวขึ้นหรือไม่
คำตอบ    ขาวขึ้น  เนื่องจากเป็นการขจัดคราบสีที่ติดอยู่ที่ผิวฟันอยู่ออกไป  ซึ่งการขัดฟันเป็นขั้นตอนแรกของการทำให้ฟันขาวขึ้นวิธีหนึ่ง

คำถาม     ถ้าใช้สารในการฟอกสีฟัน  จะมีบางคนที่เกิดอาการแพ้สารนั้นและทำให้เกิดอันตรายได้หรือไม่  เช่น  ทำให้ปากเป็นแผล  เพราะเคยไปฟอกสีฟันแล้วหลังจากนั้นรู้สึกว่าปากจะเป็นแผลบ่อย  เกี่ยวกันหรือไม่
คำตอบ    เป็นไปได้  เพราะสารฟอกสีฟันบางชนิดจะมีสภาพความเป็นกรดเล็กน้อย  และการแตกตัวของสารเมื่ออยู่ในช่องปากจะทำให้รู้สึกว่าเหงือกโดนกัด  อาจจะเป็นแผลที่ขอบเหงือกบริเวณที่เราฟอกสีฟันในกรณีที่ผู้ป่วยใช้สารฟอกสีฟันมากเกินไปเพื่อต้องการให้ฟันขาวเร็วขึ้น  หรือการไม่มีความคุ้นเคยในการใส่สารฟอกสีฟันลงในถาดฟอกสี  ปริมาณของสารอาจจะมากเกินไปทำให้เกิดเหงือกอักเสบได้บ้าง  หรือเกิดการเสียวฟันในระยะแรก ๆ  ได้  เนื่องจากเราใส่สารฟอกสีฟัน  6  ชั่วโมงต่อวัน  เมื่อถอดออกมาแล้วแปรงฟัน  บ้วนปาก  อาจจะยังมีส่วนของสารฟอกสีฟันตกค้างอยู่ที่ผิวเคลือบฟัน

คำถาม     ฟอกสีฟันนานแล้ว  แต่ยังรู้สึกว่าปากเป็นแผลบ่อยเกี่ยวกันหรือไม่
คำตอบ    ไม่เกี่ยว  เนื่องจากเมื่อเราหยุดฟอกสีฟัน  จะไม่มีสารฟอกสีฟันตกค้างอยู่ในปริมาณมากขนาดที่จะทำให้เกิดแผลบริเวณอื่นที่ไม่ใช่บริเวณเหงือกที่ติดกับตัวฟัน  ยังไม่มีรายงานว่าสารฟอกสีฟันทำให้เกิดแผลบริเวณอื่นในช่องปาก

คำถาม     ในช่วงที่ฟอกสีฟัน  6  ชั่วโมง  สามารถรับประทานอาหารหรือพูดคุยได้หรือไม่
คำตอบ    ไม่แนะนำให้รับประทานอาหาร  เพราะการฟอกสีฟันที่ทำเองที่บ้านจะให้ฟอกในขณะที่นอนหลับ  เพราะเมื่อมีการขยับของกระพุ้งแก้มหรือช่องปาก  จะทำให้ถาดฟอกสีฟันขยับถ้ามีการดื่มน้ำ  น้ำจะไปชะล้างสารฟอกสีฟันให้หลุดออกจากถาดฟอกสีฟัน  ประสิทธิภาพในการฟอกสีฟันจะน้อยลง  และอาจมีการกลืนกินสารฟอกสีฟันลงไปบ้าง  อย่างไรก็ตามสารฟอกสีฟันนี้  แม้จะมีการหลุดลงไปในลำคอบ้างก็จะไม่มีอันตรายมาก  เนื่องจากมีปริมาณน้อยมาก  มีการวิจัยและทดสอบแล้วว่าไม่เป็นอันตราย  สารฟอกสีฟันบางชนิดมีความหนืดมาก  จึงไม่ไหลออกจากถาดฟอกสีฟันลงไปในลำคอ

คำถาม     ผู้หญิงตั้งครรภ์จะฟอกสีฟันได้หรือไม่
คำตอบ    ได้  ไม่มีผลต่อบุตรในครรภ์  เพราะปริมาณของสารน้อยและไม่ใช่สารอันตราย  แต่อาจจะไม่สะดวกและเกิดความรำคาญในการใส่ถาดฟอกสีฟันนอนตลอดคืน  จึงไม่แนะนำให้ทำขณะตั้งครรภ์

คำถาม     การแก้ไขและป้องกันการเปลี่ยนสีของฟันทำได้หรือไม่
คำตอบ    ป้องกันการเปลี่ยนสีของฟันตั้งแต่กำเนิดสามารถทำได้โดยหลีกเลี่ยงยาปฏิชีวนะ  เตตราไซคลิน  เพราะเป็นยาตัวเดียวที่ทำให้ฟันสีคล้ำขึ้น  และการให้เด็กรับประทานฟลูออไรด์  ต้องอยู่ในการดูแลแนะนำของทันตแพทย์  ว่าเมื่ออายุเท่าใดจะรับประทานปริมาณเท่าใด  และขึ้นอยู่กับปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่มด้วย  ว่าได้รับมากเท่าใด  เพราะถ้าได้รับมากเกินไปฟันจะตกกระ

คำถาม     เพราะแต่ละที่จะมีฟลูออไรด์ไม่เท่ากันใช่หรือไม่
คำตอบ    ใช่

คำถาม     การป้องกันจากสาเหตุภายนอก  สามารถป้องกันได้ใช่หรือไม่
คำตอบ    ใช่  เช่น  หลีกเลี่ยงอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสีจัดหรือถ้าต้องดื่มชา  กาแฟทุกวัน  อาจจะต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีผงขัดร่วมด้วย  หรือพบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อขัดเอาคราบชา  กาแฟออกจากตัวฟัน  อีกสาเหตุหนึ่ง  คือ  เมื่ออายุมากขึ้นผิวเคลือบฟันจะบางลงเนื่องจากการแปรงฟันหรือการใช้งาน  สีฟันที่เปลี่ยนไปจะเป็นสีที่สะท้อนออกมาจากเนื้อฟันข้างใน  ซึ่งตรงนี้คงป้องกันได้ยาก

คำถาม     ฟอกไม่ได้แล้วด้วยใช่หรือไม่
คำตอบ    ใช่  เพราะการฟอกสีฟันจะฟอกเฉพาะผิวเคลือบฟันเท่านั้น

คำถาม     กินยารักษาโรคความดันหรือหัวใจนานหลายปี  มีผลถึงการเปลี่ยนแปลงของสีฟันได้ด้วยจริงหรือไม่
คำตอบ    จากรายงานยังไม่พบว่ายาชนิดอื่นนอกจากเตตราไซคลิน  ทำให้ฟันคล้ำขึ้นตั้งแต่กำเนิด

คำถาม     มีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่
คำตอบ    ปัจจุบันตามร้านขายยาหรือตามห้างสรรพสินค้ามีสารฟอกสีฟันวางขายอยู่  ซึ่งเราจะสามารถซื้อนำไปใช้เองที่บ้านได้  แต่การฟอกสีฟันลักษณะนี้ไม่มีทันตแพทย์แนะนำ  อาจทำอันตรายต่อฟันได้  เนื่องจากผู้ป่วยอาจจะไม่ทราบว่าลักษณะฟันของผู้ป่วยมีความหนาเท่าใด  คล้ำระดับใด  และต้องฟอกนานเพียงใด  แม้ในฉลากของสารฟอกสีฟันที่วางขายทั่ว ๆ  ไปจะบอกว่าให้ฟอกสีฟันประมาณ  1-2  สัปดาห์  หรือ  2-4  สัปดาห์  แต่ผู้ป่วยจะไม่สามารถทราบได้ว่าควรจะหยุดการฟอกเมื่อใด  อีกกรณีหนึ่งคือ  ถาดฟอกสีฟันจะไม่แน่นพอดีกับลักษณะของฟันในช่องปาก  เพราะฉะนั้น  สารฟอกสีฟันจะหลุดออกจากถาดฟอกสีฟันค่อนข้างมาก  ซึ่งอาจจะกลืนกินลงไปบ้าง  และทำให้ประสิทธิภาพในการฟอกสีฟันจะลดลง  นอกจากนั้นองค์ประกอบของสารต่าง ๆ  ที่อยู่สารฟอกสีฟัน  อาจจะไม่แสดงไว้ในฉลากทั้งหมด  ดังนั้น  แม้ว่าอาจจะซื้อหาง่าย  ราคาค่อนข้างถูก  แต่ขั้นตอนการปฏิบัติต้องระวังมาก ๆ  มีคนไข้หลายรายที่ซื้อสารฟอกสีตามร้านค้าทั่วไปแล้วนำไปฟอกเองที่บ้านและเกิดปัญหาขึ้นต้องกลับมาพบทันตแพทย์เพื่อให้แก้ไขปัญหานั้น  ซึ่งการแก้ไขปัญหาอาจจะยากขึ้นกว่าเดิม  เพราะฟันมีการเปลี่ยนสีไปแล้วอาจจะเปลี่ยนไปเพียงบางจุดหรือบางซี่  ซึ่งจะทำให้ฟันขาวเท่า ๆ  กันทั้งหมดยากขึ้น

คำถาม     ผลจากการไปซื้อสารฟอกสีฟันเองนั้นคือ  ทำให้ฟันขาวขึ้นไม่ทุกซี่ใช่หรือไม่
คำตอบ    เกิดในบางราย  เพราะการตอบสนองต่อสารฟอกสีฟันในฟันแต่ละซี่จะไม่เท่ากัน  เนื่องจากฟันในช่องปากมีหลายซี่ทันตแพทย์ควรจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าควรจะฟอกที่ใดบ้าง  จากบริเวณใดถึงบริเวณใด  ถ้าซื้อมาใช้เองที่บ้านคงจะต้องฟอกทั้งหมดในช่องปาก  ซึ่งความจริงไม่จำเป็นต้องฟอกฟันด้านในลึก ๆ  เนื่องจากมองไม่ค่อยเห็นอยู่แล้ว

คำถาม     สารฟอกสีฟันที่มีขายตามท้องตลาดมีราคาแพงหรือไม่
คำตอบ    ไม่แพง  ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับการไปพบทันตแพทย์  แต่การไปพบทันตแพทย์จะมีค่าใช่จ่ายในการทำถาดฟอกสีฟันเฉพาะผู้ป่วยแต่ละคน  ราคาของสารฟอกสีฟันจริง ๆ  แล้วจะไม่แตกต่างกันเท่าใด

คำถาม     ถ้าให้ปลอดภัยจริง ๆ  ควรพบทันตแพทย์ดีกว่า  เพราะจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญมากกว่า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นคนธรรมดาที่ไม่เคยได้เกี่ยวข้องกับสารฟอกสีฟัน  ถ้าใช้มากเกินไปจะเกิดอันตรายได้
คำตอบ    แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจจะได้ผลดี  ไม่ใช่ทุกรายที่จะไม่ได้ผลเลย

คำถาม     แต่ถ้าไม่แน่ใจก็ไม่ควรเสี่ยง  ถ้าจะใช้บริการของโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ในการฟอกสีฟันสามารถไปได้ทุกวันหรือไม่
คำตอบ    ได้ทุกวันในเวลาราชการ  ติดต่อที่ฝ่ายตรวจของโรงพยาบาลได้ทันที

คำถาม     มีผู้ป่วยที่ต้องการฟอกสีฟัน  แต่เมื่อพบทันตแพทย์แล้วทันตแพทย์บอกว่าไม่จำเป็น
คำตอบ    มีบ้างในบางกรณี  เช่น ฟันสีคล้ำมากแต่การฟอกไม่สามารถช่วยให้ฟันขาวขึ้นได้  ต้องศึกษาในรายละเอียดในผู้ป่วยบางรายจะเกิดปัญหาบ้าง  เช่น  คาดหวังไว้สูงว่าฟอกสีพันแล้วฟันจะขาวขึ้นในระดับที่ต้องการ  จริง ๆ  แล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น  จึงต้องมาปรึกษาและมีการพูดคุยกันก่อน  อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาใหม่

คำถาม     การฟอกสีฟัสามารถใช้บริการได้ทุกวันใช่หรือไม่
คำตอบ    ได้ทุกวัน  มีทันตแพทย์ประจำที่ทำการฟอกสีฟันให้เพียงแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะปรึกษาเรื่องฟอกสีฟัน  ก็จะได้รับการส่งตัวไปพบทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที

คำถาม     ทำได้ทันทีเลยหรือไม่
คำตอบ    อาจจะทำได้วันนั้นเลย  ถ้าทันตแพทย์ว่าง  หรืออาจจะต้องนัดมาทำวันหลัง

คำถาม     มีข้อเสนอแนะอื่น ๆ  หรือไม่
คำตอบ    การทำให้ฟันขาวขึ้นมีหลายวิธี  ต้องเลือกวิธีที่สะดวกและปลอดภัย  ยาสีฟันส่วนใหญ่ที่โฆษณาว่าทำให้ฟันขาวขึ้นผ่านการรับรองจากสมาคมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องทางทันตแพทย์ว่าปลอดภัย  เพราะฉะนั้นการใช้ยาสีฟันเหล่านี้จึงสามารถแน่ใจได้ว่าจะไม่ทำอันตรายต่อฟัน  แต่การทำให้ฟันขาวขึ้นในระดับใดคงขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลักของยาสีฟันนั้น ๆ  ถ้าต้องการคำปรึกษาใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการทำให้ฟันขาวขึ้น  หรือมีปัญหาเกี่ยวกับสีของฟัน  สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ยินดีให้คำปรึกษา

คำถาม     มีการให้บริการที่คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษที่เป็นคลีนิกนอกเวลาหรือไม่
คำตอบ    มี  แต่ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงกว่าเนื่องจากเป็นคลีนิกนอกเวลาราชการ