thai
eng
จัดฟันดัดฟัน...แฟชั่นหรือความจำเป็น

       ปัจจุบันนวัตกรรมใหม่ๆทางทันตกรรมเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ การจัดฟันเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่งที่มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง จากเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่เคยเทอะทะไม่สวยงาม พัฒนามาเป็นเครื่องมือจัดฟันชิ้นเล็กๆ สีสันสวยงาม ด้วยกระแสบริโภคนิยมเช่นทุกวันนี้ ทำให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันกลายเป็นเสมือนแฟชั่นอย่างหนึ่ง จนบางคนอาจสงสัยว่า แท้จริงแล้วการจัดฟันมีความจำเป็นจริงๆหรือไม่


        การจัดฟันเป็นการรักษาเพื่อให้มีการสบฟันที่ดีขึ้น เพื่อการบดเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งอาจลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดฟันผุ หรือโรคเหงือก อันเนื่องมาจากความลำบากในการทำความสะอาดฟันและเหงือก ในบริเวณที่ฟันเรียงตัวผิดปกติ หลีกเลี่ยงการเกิดรอยสึกของฟัน จากการเีรียงฟันหรือสบฟันที่ไม่เหมาะสม และยังอาจช่วยเสริมบุคลิกภาพ จากการที่มีฟันเรียงกันสวยงาม พึงตระหนักว่าฟันก็เป็นอวัยวะสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย สุขภาพฟันจึงมีผลต่อสุขภาพโดยรวมของร่างกายด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเอาเครื่องมือที่เลียนแบบเครื่องมือจัดฟันมาใส่ฟัน จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง


ปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดฟัน หรือติดวัสดุ/อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม ลงบนฟัน ได้แก่

 

       ดังนั้นก่อนจะจัดฟัน ควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงจุดประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดฟัน เพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ไปด้วยนะคะ