thai
eng

ฟันน้ำนมไม่ช้าก็หลุดไป มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที่อีก ทำไมต้องรักษาให้ยุ่งยาก

     ฟันน้ำนมมีความสำคัญต่อสุขภาพฟันของเด็กเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายทั่วไป สุขภาพในช่องปากรวมไปถึงการเจริญเติบโตของโครงสร้างใบหน้าและพัฒนาการของฟันแท้ หากฟันน้ำนมไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ถ้าต้องสูญเสียไปก่อนเวลาอันควรจะทำให้มีผลเสียดังนี้

ควรพาเด็กไปหาหมอฟันเมื่ออายุเท่าไร

     ผู้ปกครองควรพาเด็กไปพบทันตแพทย์เด็กตั้งแต่ลูกอายุประมาณ 1 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงที่ฟันน้ำนมขึ้นแล้ว เพื่อทันตแพทย์จะได้แนะนำผู้ปกครองถึงวิธีดูแลสุขภาพช่องปาก และการทำความสะอาดฟันเด็ก และเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย และประประสบการณ์ที่ดีแก่เด็กในการไปพบทันตแพทย์ ช่วงที่เด็กจะได้รับการทำฟันจริงๆ อาจเป็นช่วงอายุประมาณ 2 ขวบ เพราะเป็นช่วงที่ฟันน้ำนมขึ้นเกือบครบแล้ว และเด็กโตพอที่จะสื่อสารกันเข้าใจได้ ทันตแพทย์จะเริ่มทำงานง่ายๆใช้เวลาสั้นๆ สร้างความรู้สึกที่ดีแก่เด็กต่อการทำฟัน ซึ่งจะมีผลต่อการดูแลรักษาฟันเด็กต่อไปจนโต ไม่ควรพาเด็กไปพบทันตแพทย์เมื่อมีปัญหาแล้ว เพราะถ้าเด็กเจ็บปวดตั้งแต่ครั้งแรกมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เด็กจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทำฟัน ทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลเสียตามมาอีกมากมาย

ไม่อยากให้ลูกฟันผุ ป้องกันอย่างไรดี

การป้องกันฟันผุทำได้หลายวิธี ได้แก่

จะดูแลฟันลูกรักอย่างไร