ที่ไหนดี
ราคา
ทันตกรรมมหิดล
จัดฟัน
ฟันปลอม
thai
eng
จัดฟันมหิดล

 

 

 

 

 

 

ทันตกรรมปริทันต์
ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมเหงือก ตัดเหงือก
 
thanasak

ทพ. ธนะศักดิ์ ธนสารสุขสถิตย์

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยศาสตร์การแพทย์คลินิก (สาขาปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรบัตร (สาขาปริทันตวิทยา)

อาจารย์พิเศษภาควิชาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทพ. กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาปริทันตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

บทความ : ไขปัญหาเหงือกบวม เหงือกอักเสบ
บทความ : โรคปริทันต์
เข้าสู่เวบไซด์ ปรึกษาทันตแพทย์ : ทันตกรรมปริทันต์