ที่ไหนดี
ราคา
ทันตกรรมมหิดล
จัดฟัน
ฟันปลอม
thai
eng
จัดฟันมหิดล

 

 

 

 

 

 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทำฟันเด็ก เคลือบฟลูออไรด์
 

ทพญ. พิชานาฏ หลิ่มวิรัติ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทำฟันเด็ก เคลือบฟลูออไรด์
 

ทพญ. พิชานาฏ หลิ่มวิรัติ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาทันตกรรมเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 

 

 

 

บทความ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
บทความ : ฟลูออไรด์
เข้าสู่เวบไซด์ ปรึกษาทันตแพทย์ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก