thai
eng

 

 

 

 

 

 

 • จัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น (แบบโลหะ,แบบใส) • จัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดถอดได้
 • เคลือบฟลูออไรด์ • เคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุ • อุด,ถอน,รักษารากฟันน้ำนม
 • อุดฟันด้วยวัสดุโลหะผสม,วัสดุสีขาวเหมือนฟัน,วีเนียร์,ออนเลย์ • ฟอกสีฟัน
 • รักษารากฟัน
 • ขูดหินปูน • รักษาโรคเหงือก
 • ถอนฟัน • ผ่าตัดฟันคุด,ฟันฝัง • ผ่าตัดตกแต่งสันกระดูกเพื่อการใส่ฟัน
 • ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ • ใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น • รากเทียม