ที่ไหนดี
ราคา
ทันตกรรมมหิดล
จัดฟัน
ฟันปลอม
thai
eng
จัดฟันมหิดล

 

 

 

 

 

 

 • จัดฟันแบบโลหะ • จัดฟันแบบใส • จัดฟันดามอน • clear aligner/invisalign
 • เคลือบฟลูออไรด์ • เคลือบหลุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุ • อุด, ถอน, รักษารากฟันน้ำนม
 • อุดฟันด้วยวัสดุโลหะผสม, วัสดุสีขาวเหมือนฟัน, วีเนียร์, ออนเลย์ • ฟอกสีฟัน
 • รักษารากฟัน
 • ขูดหินปูน • รักษาโรคเหงือก • ศัลยกรรมเหงือก/ตัดเหงือก
 • ถอนฟัน • ผ่าฟันคุด, ฟันฝัง • ผ่าตัดตกแต่งสันกระดูกเพื่อการใส่ฟัน
 • ใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ • ใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น • รากฟันเทียม