ที่ไหนดี
ราคา
ทันตกรรมมหิดล
จัดฟัน
ฟันปลอม
thai
eng
จัดฟันมหิดล

 

 

 

 

 

 

 
รายการ
หน่วย
ราคา(บาท)
  อุดฟัน      
  - อุดฟันด้วยอมัลกัม (วัสดุอุดฟันหลัง)
ด้านแรก/ต่อไปด้านละ
  600>400>300
  - อุดด้วยคอมโพสิต (วัสดุสีขาวเหมือนฟัน)
ด้านแรก/ต่อไปด้านละ
  700>400>300
  - อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน (ปิด diastema) ช่องละ   2,000-3,000
  - ค่ายาชา
ครั้งละ
 
100
  - เคลือบร่องฟัน
ซี่ละ
 
300-500
  - เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก
ครั้งละ
 
400-500
  - ครอบฟันน้ำนม
ซี่ละ
 
1,500
  ฟอกสีฟัน      
  - in office bleaching : ฟอกสีฟันในคลินิก
บน+ล่าง
4,900
  - home bleaching : ถาดใส่น้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน
ชุดละ
1,900
  - น้ำยาฟอกสีฟัน
4 หลอด
2,500
  - น้ำยาฟอกสีฟัน
2 หลอด
1,250
  รักษารากฟัน
ซี่ละ
   
  - ฟันรากเดียว
ซี่ละ
 
4,000-4,500
  - ฟัน 2 ราก
ซี่ละ
 
5,000-6,000
  - ฟัน 3-4 ราก ซี่ละ   7,000-8,500
  - ฟันน้ำนม
ซี่ละ
 
1,000-1,800
  ถอนฟัน      
  - ฟันน้ำนม ซี่ละ   400-500
  - ฟันแท้ (ปกติ)
ซี่ละ
 
700
  - ฟันแท้ (กรณีฟันมีปัญหา)
ซี่ละ
 
800-1,000
  - ผ่าฟันคุด
ซี่ละ
 
2,000-3,500
  - ผ่าตัดฟันฝัง
ซี่ละ
 
2,500-4,500
  - ผ่าตัดแต่งฐานกระดูกเพื่อการใส่ฟัน
ครั้งละ
 
3,000-5,000
  รักษาเหงือก      
  - ขูดหินปูนทั้งปาก
ครั้งละ
 
700-900
  - ขูดหินปูนทั้งปาก + ขัดวัสดุจัดฟัน
ครั้งละ
 
1,200
  - เกลารากฟัน, รักษาเหงือก
ครั้งละ
 
1,200-1,500
  - ศัลย์ปริทันต์ (ผ่าตัดเหงือก)
ครั้งละ
 
2,000-5,000
  ทันตกรรมประดิษฐ์      
  - ฟันปลอมถอดได้ชนิดพลาสติก
ซี่แรก/ซี่ต่อไป
 
2,500/300
  - ฟันปลอมถอดได้ชนิดโครงโลหะ
โครงโลหะ/ซี่ละ
 
8,000/400
  - ฟันปลอมถอดได้โครงโลหะแบบ RB ซี่แรก/ซี่ต่อไป   4,000/400
  - ฟันปลอมติดแน่น
 
 
  1. ฟันหน้า (ขึ้นอยู่กับชนิดโลหะ)
  2. ฟันหลัง (ขึ้นอยู่กับชนิดโลหะ)
ซี่ละ
ซี่ละ
7,500 (+ค่าโลหะ)
7,500 (+ค่าโลหะ)
  - ฟันครอบชั่วคราว
ซี่ละ
 
1,000
  - เดือยฟัน (โลหะธรรมดา)
ซี่ละ
 
3,000
  - ซ่อมฟันปลอม
ชิ้นละ
 
300-1,000
  - รากฟันเทียม (ไทเทเนียม)
ซี่ละ
 
65,000-75,000
  จัดฟัน      
  - จัดฟันแบบโลหะ
35,000-45,000
  - ค่าปรับเปลี่ยนลวดจัดฟัน
เดือนละ
1,000-1,500
  - ค่าเครื่องมือ retainer
ชิ้นละ
 
2,500
  - จัดฟันแบบ Self Ligated Bracket
+
15,000
  - จัดฟันแบบใส
+
20,000
  - จัดฟันแบบใสเฉพาะฟันบน
+
 
10,000
  เอกซเรย์      
  - เอกซ์เรย์ฟัน (ฟิล์มเล็ก)
ฟิล์มละ
 
120
  - เอกซ์เรย์ข้อต่อขากรรไกร
ฟิล์มละ
 
550
  - เอกซ์เรย์เพื่อการจัดฟัน    
 
  1. เอกซ์เรย์ฟันทั้งปาก
  2. เอกซ์เรย์ศีรษะด้านข้าง
ฟิล์มละ
ฟิล์มละ
 
500
500

 

กลับสู่หน้าหลัก - SKT dental center ทันตกรรมโดยคณาจารย์มหิดล