thai
eng
ศูนย์ทันตกรรมสุโขทัย จัดฟัน จัดฟันแบบใส ดัดฟัน ฟันปลอม รากฟันเทียม เหงือกอักเสบ รักษารากฟัน
       SKT Dental Center เปิดทำการตั้งแต่ พ.ศ. 2521 ด้วยประสบการณ์
กว่า 30 ปี ให้บริการทางทันตกรรมโดยทีมทันตแพทย์ที่มีความชำนาญ
แต่ละสาขา ครบทุกสาขา

• ทันตกรรมจัดฟัน : จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันแบบใส จัดฟันแบบถอดได้
• ทันตกรรมปริทันต์ : รักษาโรคเหงือก
• ศัลยกรรมช่องปาก : ผ่าตัดฟันคุด ฟันฝัง
• ทันตกรรมเอ็นโดดอนท์ : รักษารากฟัน
• ทันตกรรมบูรณะ : ฟอกสีฟัน อุดฟัน ครอบฟัน
• ทันตกรรมประดิษฐ์ : ใส่ฟันปลอม รากฟันเทียม
• ทันตกรรมสำหรับเด็ก

       เราให้ความสำคัญต่ออนามัยช่องปากและความปลอดภัยของคนไข้
เป็นอันดับแรก  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พร้อมทั้งระบบการทำให้ปราศ
จากเชื้อตามมาตรฐานสากลที่คุณวางใจ ได้ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง 
และบริการที่จริงใจเสมอมา
บทความทางทันตกรรมที่น่าสนใจ

 

เชื่อมโยง
ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันแบบใส ดัดฟัน ฟันปลอม รากฟันเทียม เหงือกอักเสบ รักษารากฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันแบบใส ดัดฟัน ฟันปลอม รากฟันเทียม เหงือกอักเสบ รักษารากฟัน
พูดคุย ปรึกษา เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟัน กับทีมทันตแพทย์ของเรา...คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระน่ารู้ก่อนจัดฟัน

 

 

     การจัดฟันเป็น "การรักษา" ทางทันตกรรม เพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ ให้ฟันบน/ฟันล่าง สามารถสบกันได้ถูกต้อง ใช้งานบดเคี้ยวได้ดี ทำความสะอาดง่าย เป็นระเบียบสวยงาม และจัดสภาพให้ฟันและเนื้อเยื่อของช่องปาก อยู่ในสภาพทีสมดุล การจัดฟันไม่ควรทำตามกระแสนิยม หรือความสนุกสนานตามเพื่อนฝูง เพราะไม่คุ้มกับการที่ต้องไปรบกวนอวัยวะต่างๆในช่องปากโดยไม่จำเป็น

การจัดฟันแก้อะไรได้บ้าง การจัดฟันสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ คือ

ถ้าไม่จัดฟันจะมีปัญหาอะไร

อายุเท่าไรจึงสมควรที่จะจัดฟัน ขึ้นอยู่กับความผิดปกติที่ต้องการแก้ใข

 1. หากการสบฟันผิดปกติเนื่องจากขากรรไกรบน/ล่าง เจริญเติบโตไม่สมดุลกัน ก็ควรจะจัดในระยะที่ผู้ป่วยยังมีการเจริญเติบโตอยู่ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกร ไปในทิศทางที่ถูกต้อง หรือ กรณีที่ฟันล่างครอบฟันบนเพียงบางซี่ก็ควรจะแก้ไขทันที เฉพาะปัญหานั้นๆก่อน เพื่อไม่ให้มีการขัดขวาง การเจริญเติบโตของขากรรไกร ส่วนใดส่วนหนึ่ง ส่วนปัญหาอื่นๆที่จะต้องแก้ใขต่อไป อาจไปทำในช่วงที่ผู้ป่วยมีฟันแท้ขึ้นครบแล้ว (ประมาณอายุ 11-12 ปีขึ้นไป) สรุปคือ การแก้ปัญหาแบบนี้ จะทำตั้งแต่ผู้ป่วยอายุน้อย (อาจทำทันทีที่พบปัญหา) และส่วนใหญ่ จะใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้
 2. หากการสบฟันผิดปกติ ไม่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต และพิจารณาแล้วว่าต้องจัดด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น ควรจะทำในช่วงที่ฟันแท้ขึ้นเกือบครบแล้ว (ประมาณอายุ 11-12 ปีขึ้นไป) เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยต้องติดเครื่องมืออยู่นานเกินจำเป็น เพราะอาจมีปัญหาฟันผุ และเหงือกอักเสบได้ และรอให้ผู้ป่วยโตพอที่จะให้ความร่วมมือต่างๆ ได้ดีพอสมควร ลักษณะการสบฟันผิดปกติที่ควรจัดในช่วงนี้ได้แก้ ฟันซ้อนเก บิดเอียง ฟันบนยื่น (ชนิดที่ไม่ต้องผ่าตัด) ฯลฯ
 3. การสบฟันผิดปกติเนื่องจากขากรรไกรบน/ล่าง เจริญเติบโตไม่ได้สัดส่วนกันมาก จนต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัด การจัดฟันแบบนี้ควรเริ่มทำเมื่อผู้ป่วยมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว (หยุดโตแล้ว) เพื่อให้ได้ผลการรักษาภายหลังการผ่าตัดคงที่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ลักษณะการสบฟันผิดปกติแบบนี้ ได้แก่
  - ฟันล่างยื่นครอบฟันบนมาก (อาจเนื่องจากขากรรไกรล่างโตผิดปกติ หรือขากรรไกรบนเล็กผิดปกติ หรือร่วมกันทั้งขากรรไกรล่างโต และขากรรไกรบนเล็ก)
  - ขากรรไกรบนยื่น/ใหญ่มาก (ฐานกระดูกยื่นไม่ใช่เฉพาะฟันยื่น) ขากรรไกรล่างเล็กมาก หรืออยู่ในตำแหน่งถอยไปด้านหลัง หรือผิดปกติทั้งขากรรไกรไกรบนใหญ่ และขากรรไกรล่างเล็ก
  - ระนาบของการสบฟันเอียง หรือขากรรไกรเบี้ยว หรือเฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
  - มีฟันบนและฐานขากรรไกรบนยื่นมากจนยิ้มเห็นเหงือกมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ใช้ติดบนฟันแต่ละซี่ของคนไข้ จึงสามารถควบคุมการเคลื่อนฟันไปได้ในทิศทางและตำแหน่งด้วย แรงในการเคลื่อนฟันค่อนข้างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้ได้ผลการรักษาที่ดี แต่ต้องการความเอาใจใส่ทำความสะอาดอย่างดีจากคนไข้ เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นยังมีหลายแบบดังนี้

 1. เครื่องมือจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ (แบร็คเก็ตโลหะ) ทำจากโลหะผสมไร้สนิม ผิวเรียบลื่น มีร่องสำหรับใส่ลวดเพื่อปรับระดับฟันและเลื่อนฟัน และมีปีกของแบร็คเก็ตสำหรับมัด/เกี่ยวยางยึดลวด (ซึ่งจะมียางสีสันต่างๆตามความต้องการ) การจัดฟันแบบพื้นฐานจะใช้แบร็คเก็ตแบบติดด้านหน้าของซี่ฟัน ซึ่งจะควบคุมการเคลื่อนฟันได้ง่าย ได้ผลดี และคนไข้ทำความสะอาดสะดวก
 2. เครื่องมือจัดฟันติดแน่นแบบใส ชิ้นแบร็คเก็ตจะทำจากพลาสติก หรือเซรามิก ใช้ในกรณีที่คนไข้ไม่ต้องการให้มองเห็นเครื่องมือจัดฟันชัดเจน มีราคาแพงกว่าแบบโลหะ
 3. เครื่องมือจัดฟันชนิดติดด้านในซี่ฟัน เป็นแบร็คเก็ตโลหะอีกแบบหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อติดฟันทางด้านใน (ด้านเพดานและด้านลิ้น) ใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟันด้านหน้าเลย การรักษาค่อนข้างจะยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการจัดฟันด้านหน้า นอกจากนั้นการสบฟันผิดปกติบางอย่างไม่สามารถจัดฟันด้านในได้ เพราะจะสบกระแทกกับฟันตรงข้าม


ครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้

เป็นเครื่องมือจัดฟันที่คนไข้สามารถถอด-ใส่ได้เอง จึงทำความสะอาดง่าย แต่ผลสำเร็จของเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือในการใส่เครื่องมือให้สม่ำเสมอของคนไข้เป็นหลัก เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้มีหลายประเภท เช่น

 1. เครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบช่วยกระตุ้น หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของขากรรไกร ใช้เพื่อส่งเสริมให้การเจริญเติบโตของขากรรไกรเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เหมาะจะทำในช่วงที่เด็กมีฟันชุดผสม (ฟันแท้เริ่มขึ้นและยังมีฟันกรามน้ำนมอยู่) อายุประมาณ 8-12 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่โครงสร้างใบหน้ามีการเจริญเติบโตรวดเร็ว
 2. เครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบช่วยเคลื่อนฟัน ใช้ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนฟันเพียงบางซี่ ใช้แก้ความผิดปกติเพียงเล็กน้อย หรือใช้แก้ปัญหาเบื้องต้น เช่น ขยายฐานขากรรไกรก่อน แล้วจัดฟันให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น
 3. เครื่องมือคงสภาพฟันภายหลังการจัดฟัน (รีเทนเนอร์) เป็นเครื่องมือที่ใช้ใส่เมื่อจัดฟันเสร็จเรียบร้อย และถอดเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันกลับคืนสู่สภาพปัญหาก่อนจัดฟัน และควบคุมให้ฟันคงอยู่ในตำแหน่งที่สวยงาม จนกว่าอวัยวะล้อมรอบฟันจะปรับตัวสมดุลและแข็งแรง

       ในการเลือกเครื่องมือจัดฟันนั้น จะเลือกใช้ชนิดใด แบบใด ขึ้นอยู่กับอายุ และความผิดปกติของการสบฟัน รวมถึงความต้องการของคนไข้ อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายหลักก็คือเพื่อให้ได้ผลการจัดฟันที่ดี มีการสบฟันที่ถูกต้อง เป็นระเบียบสวยงาม และฟันคงสภาพดีภายหลังการจัดฟัน