ที่ไหนดี
ราคา
ทันตกรรมมหิดล
จัดฟัน
ฟันปลอม
thai
eng
ทันตกรรมมหิดล
     SKT Dental Center  ศูนย์ทันตกรรมสุโขทัย  เขตดุสิต   เปิดทำการ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 ให้บริการทางทันตกรรมโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
มหิดล และทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญในแต่ละสาขา

• ทันตกรรมจัดฟัน : จัดฟันแบบโลหะ จัดฟันแบบใส จัดฟันแบบถอดได้
• ทันตกรรมปริทันต์ : รักษาโรคเหงือก
• ศัลยกรรมช่องปาก : ผ่าฟันคุด ฟันฝัง
• ทันตกรรมเอ็นโดดอนท์ : รักษารากฟัน
• ทันตกรรมบูรณะ : ฟอกสีฟัน อุดฟัน ครอบฟัน
• ทันตกรรมประดิษฐ์ : ใส่ฟันปลอม รากฟันเทียม
• ทันตกรรมสำหรับเด็ก

     เราให้ความสำคัญต่ออนามัยช่องปาก  และความปลอดภัยของคนไข้เป็น
อันดับแรก  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พร้อมทั้งระบบการทำให้ปราศจากเชื้อ
ตามมาตรฐานสากล ในบรรยากาศแบบเป็นกันเองและบริการที่จริงใจเสมอมา
บทความทางทันตกรรมที่น่าสนใจ

 

เชื่อมโยง
จัดฟันมหิดล
ทันตกรรมมหิดล
 
ทันตกรรมมหิดล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกันสังคมทำฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ผ่าฟันคุด ถอนฟัน