thai
eng
ศูนย์ทันตกรรมสุโขทัย จัดฟัน จัดฟันแบบใส ดัดฟัน ฟันปลอม รากฟันเทียม เหงือกอักเสบ รักษารากฟัน
       ศูนย์ทันตกรรมสุโขทัย   (ถนนสุโขทัย เขตดุสิต)   ได้เติบโตมาจากคลินิก
ขนิษฐาทันตแพทย์    ซึ่งเริ่มเปิดทำการตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2521  ด้วยประสบการณ์
กว่า  30  ปี   ปัจจุบันเปิดให้บริการทางทันตกรรม  โดยทีมทันตแพทย์ที่มีความ
ชำนาญแต่ละสาขา   ครบทุกสาขา   อาทิเช่น  • ทันตกรรมจัดฟัน  • ทันตกรรม
ปริทันต์ (รักษาโรคเหงือก) • ทันตกรรมสำหรับเด็ก • ศัลยกรรมช่องปาก (ผ่าตัด
ฟันคุด) • ทันตกรรมเอ็นโดดอนท์ (รักษารากฟัน) • ทันตกรรมบูรณะ (ฟอกสีฟัน
อุดฟัน) • ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟันปลอม รากฟันเทียม)

       เราให้ความสำคัญต่ออนามัยช่องปาก  และความปลอดภัยของคนไข้  เป็น
อันดับแรก    ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย   พร้อมทั้งระบบการทำให้ปราศจากเชื้อ
ตามมาตรฐานสากลที่คุณวางใจได้  ในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง  และบริการที่
จริงใจเสมอมา
บทความทางทันตกรรมที่น่าสนใจ

 

เชื่อมโยง
ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันแบบใส ดัดฟัน ฟันปลอม รากฟันเทียม เหงือกอักเสบ รักษารากฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันแบบใส ดัดฟัน ฟันปลอม รากฟันเทียม เหงือกอักเสบ รักษารากฟัน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
พูดคุย ปรึกษา เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟัน
กับทีมทันตแพทย์ของเรา...คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระน่ารู้ก่อนจัดฟัน

 

 

     การจัดฟันเป็น "การรักษา" ทางทันตกรรม เพื่อแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ ให้ฟันบน/ฟันล่าง สามารถสบกันได้ถูกต้อง ใช้งานบดเคี้ยวได้ดี ทำความสะอาดง่าย เป็นระเบียบสวยงาม และจัดสภาพให้ฟันและเนื้อเยื่อของช่องปาก อยู่ในสภาพทีสมดุล การจัดฟันไม่ควรทำตามกระแสนิยม หรือความสนุกสนานตามเพื่อนฝูง เพราะไม่คุ้มกับการที่ต้องไปรบกวนอวัยวะต่างๆในช่องปากโดยไม่จำเป็น

การจัดฟันแก้อะไรได้บ้าง การจัดฟันสามารถแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ คือ

ถ้าไม่จัดฟันจะมีปัญหาอะไร

อายุเท่าไรจึงสมควรที่จะจัดฟัน ขึ้นอยู่กับความผิดปกติที่ต้องการแก้ใข

 1. หากการสบฟันผิดปกติเนื่องจากขากรรไกรบน/ล่าง เจริญเติบโตไม่สมดุลกัน ก็ควรจะจัดในระยะที่ผู้ป่วยยังมีการเจริญเติบโตอยู่ เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกร ไปในทิศทางที่ถูกต้อง หรือ กรณีที่ฟันล่างครอบฟันบนเพียงบางซี่ก็ควรจะแก้ไขทันที เฉพาะปัญหานั้นๆก่อน เพื่อไม่ให้มีการขัดขวาง การเจริญเติบโตของขากรรไกร ส่วนใดส่วนหนึ่ง ส่วนปัญหาอื่นๆที่จะต้องแก้ใขต่อไป อาจไปทำในช่วงที่ผู้ป่วยมีฟันแท้ขึ้นครบแล้ว (ประมาณอายุ 11-12 ปีขึ้นไป) สรุปคือ การแก้ปัญหาแบบนี้ จะทำตั้งแต่ผู้ป่วยอายุน้อย (อาจทำทันทีที่พบปัญหา) และส่วนใหญ่ จะใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้
 2. หากการสบฟันผิดปกติ ไม่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต และพิจารณาแล้วว่าต้องจัดด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น ควรจะทำในช่วงที่ฟันแท้ขึ้นเกือบครบแล้ว (ประมาณอายุ 11-12 ปีขึ้นไป) เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยต้องติดเครื่องมืออยู่นานเกินจำเป็น เพราะอาจมีปัญหาฟันผุ และเหงือกอักเสบได้ และรอให้ผู้ป่วยโตพอที่จะให้ความร่วมมือต่างๆ ได้ดีพอสมควร ลักษณะการสบฟันผิดปกติที่ควรจัดในช่วงนี้ได้แก้ ฟันซ้อนเก บิดเอียง ฟันบนยื่น (ชนิดที่ไม่ต้องผ่าตัด) ฯลฯ
 3. การสบฟันผิดปกติเนื่องจากขากรรไกรบน/ล่าง เจริญเติบโตไม่ได้สัดส่วนกันมาก จนต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัด การจัดฟันแบบนี้ควรเริ่มทำเมื่อผู้ป่วยมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว (หยุดโตแล้ว) เพื่อให้ได้ผลการรักษาภายหลังการผ่าตัดคงที่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ลักษณะการสบฟันผิดปกติแบบนี้ ได้แก่
  - ฟันล่างยื่นครอบฟันบนมาก (อาจเนื่องจากขากรรไกรล่างโตผิดปกติ หรือขากรรไกรบนเล็กผิดปกติ หรือร่วมกันทั้งขากรรไกรล่างโต และขากรรไกรบนเล็ก)
  - ขากรรไกรบนยื่น/ใหญ่มาก (ฐานกระดูกยื่นไม่ใช่เฉพาะฟันยื่น) ขากรรไกรล่างเล็กมาก หรืออยู่ในตำแหน่งถอยไปด้านหลัง หรือผิดปกติทั้งขากรรไกรไกรบนใหญ่ และขากรรไกรล่างเล็ก
  - ระนาบของการสบฟันเอียง หรือขากรรไกรเบี้ยว หรือเฉียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
  - มีฟันบนและฐานขากรรไกรบนยื่นมากจนยิ้มเห็นเหงือกมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ใช้ติดบนฟันแต่ละซี่ของคนไข้ จึงสามารถควบคุมการเคลื่อนฟันไปได้ในทิศทางและตำแหน่งด้วย แรงในการเคลื่อนฟันค่อนข้างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้ได้ผลการรักษาที่ดี แต่ต้องการความเอาใจใส่ทำความสะอาดอย่างดีจากคนไข้ เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นยังมีหลายแบบดังนี้

 1. เครื่องมือจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ (แบร็คเก็ตโลหะ) ทำจากโลหะผสมไร้สนิม ผิวเรียบลื่น มีร่องสำหรับใส่ลวดเพื่อปรับระดับฟันและเลื่อนฟัน และมีปีกของแบร็คเก็ตสำหรับมัด/เกี่ยวยางยึดลวด (ซึ่งจะมียางสีสันต่างๆตามความต้องการ) การจัดฟันแบบพื้นฐานจะใช้แบร็คเก็ตแบบติดด้านหน้าของซี่ฟัน ซึ่งจะควบคุมการเคลื่อนฟันได้ง่าย ได้ผลดี และคนไข้ทำความสะอาดสะดวก
 2. เครื่องมือจัดฟันติดแน่นแบบใส ชิ้นแบร็คเก็ตจะทำจากพลาสติก หรือเซรามิก ใช้ในกรณีที่คนไข้ไม่ต้องการให้มองเห็นเครื่องมือจัดฟันชัดเจน มีราคาแพงกว่าแบบโลหะ
 3. เครื่องมือจัดฟันชนิดติดด้านในซี่ฟัน เป็นแบร็คเก็ตโลหะอีกแบบหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อติดฟันทางด้านใน (ด้านเพดานและด้านลิ้น) ใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟันด้านหน้าเลย การรักษาค่อนข้างจะยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการจัดฟันด้านหน้า นอกจากนั้นการสบฟันผิดปกติบางอย่างไม่สามารถจัดฟันด้านในได้ เพราะจะสบกระแทกกับฟันตรงข้าม


ครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้

เป็นเครื่องมือจัดฟันที่คนไข้สามารถถอด-ใส่ได้เอง จึงทำความสะอาดง่าย แต่ผลสำเร็จของเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือในการใส่เครื่องมือให้สม่ำเสมอของคนไข้เป็นหลัก เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้มีหลายประเภท เช่น

 1. เครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบช่วยกระตุ้น หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของขากรรไกร ใช้เพื่อส่งเสริมให้การเจริญเติบโตของขากรรไกรเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ เหมาะจะทำในช่วงที่เด็กมีฟันชุดผสม (ฟันแท้เริ่มขึ้นและยังมีฟันกรามน้ำนมอยู่) อายุประมาณ 8-12 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่โครงสร้างใบหน้ามีการเจริญเติบโตรวดเร็ว
 2. เครื่องมือจัดฟันถอดได้แบบช่วยเคลื่อนฟัน ใช้ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนฟันเพียงบางซี่ ใช้แก้ความผิดปกติเพียงเล็กน้อย หรือใช้แก้ปัญหาเบื้องต้น เช่น ขยายฐานขากรรไกรก่อน แล้วจัดฟันให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น
 3. เครื่องมือคงสภาพฟันภายหลังการจัดฟัน (รีเทนเนอร์) เป็นเครื่องมือที่ใช้ใส่เมื่อจัดฟันเสร็จเรียบร้อย และถอดเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันกลับคืนสู่สภาพปัญหาก่อนจัดฟัน และควบคุมให้ฟันคงอยู่ในตำแหน่งที่สวยงาม จนกว่าอวัยวะล้อมรอบฟันจะปรับตัวสมดุลและแข็งแรง

       ในการเลือกเครื่องมือจัดฟันนั้น จะเลือกใช้ชนิดใด แบบใด ขึ้นอยู่กับอายุ และความผิดปกติของการสบฟัน รวมถึงความต้องการของคนไข้ อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายหลักก็คือเพื่อให้ได้ผลการจัดฟันที่ดี มีการสบฟันที่ถูกต้อง เป็นระเบียบสวยงาม และฟันคงสภาพดีภายหลังการจัดฟัน